Кредиторите на болници няма да придобиват обособени части от тях. Това бе прието в преходните и заключителни разпоредби на проектозакона за бюджет на НЗОК, информираха от партия "Воля", които са вносители на поправката.

Три са университетските болници

Три са университетските болници

"Пирогов", "Александровска" и Старозагорската "Стоян Киркович"

Според зам.-председателя на партията Кръстина Таскова така е предотвратена опасността от скрита приватизация на болниците.

12 болници са пред фалит
Обновена

12 болници са пред фалит

Манолова: Колко хора ще останат със заплати от 570 лева?

Ние смятаме, че в разпоредбите беше замаскирана опасност от скрита приватизация на болниците - нещо, с което "Воля" категорично не е съгласна.

"Доволни сме, че успяхме да предотвратим това и по този начин защитихме и болниците, и правата на пациентите", заяви Кръстина Таскова.

10 години се трупали проблемите в болниците в Ловеч и Враца

10 години се трупали проблемите в болниците в Ловеч и Враца

Жени Начева: Ще се търси отговорност от виновните лица

Припомняме, късно снощи депутатите приеха Бюджета за НЗОК за 2019 г. Според него - няма да се повишава здравната вноска през 2019 г.

От БСП заявиха, че ще внесат бюджета в Конституционния съд заради промените, заложени в Преходни и заключителни разпоредби, които водят до изменение в 18 закона, по думите на Корнелия Нинова.

490 млн. лева повече отпуска държавата в бюджета за здраве през 2019 година, в сравнение с 2018 година. За следващата година приходите в бюджета ще бъдат в размер на почти 4,3 млрд. лева. Ръстът в приходите е с 418,4 млн. лв. спрямо 2018 година.

2,5 млрд. лева са за медицински дейности. От тях за първична извънболнична медицинска помощ 225 млн. лева; за специализирана извънболнична медицинска помощ малко над 250 млн. лева; за медико-диагностична дейност се дават 90 млн. лева; за болнична медицинска помощ средствата са 2 млрд. лева; 167 млн. лева са парите за дентални дейности, а 1,2 млрд. лева за лекарства и медицински изделия.

Около 1,5 млн. здравноосигурени лица ще получават лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК за домашно лечение. Ще се заплащат лекарствени продукти на над 33 хил. здравноосигурени лица за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ.

Депутатите приеха още Касата да заплаща за медицинските изделия, предназначени за домашно лечение, за медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, и за медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания.

Създава се Национална здравно-информационна система, която да се администрира и поддържа от Министерството на здравеопазването. Тя ще включва още и всички регистри, информационни бази от данни и системи, които се водят от Министерството на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, от НЗОК и от застрахователните дружества.