Българската икономика няма да надмине бариерата от 4% икономически ръст, който не е достатъчен и догонващ за развиваща се икономика. Това предупреждават от Асоциацията на организацията на Българските работодатели в открито писмо до президента Румен Радев.

Те предлагат под патронажа на президента да се проведе дискусия, която да обобщи предложения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж. Предложенията и мерките на тази дискусия да намерят отражение в съответните стратегически документи.

Европейският съюз с най-голям икономически ръст от 10 години

Европейският съюз с най-голям икономически ръст от 10 години

Най-силното представяне на ЕС от 2007 г.

Този ръст е въпреки благоприятната икономическа обстановка през 2018 г., обяснява бизнесът. Към полугодието България е едва на 12-то място в ЕС по ръст на БВП, нареждайки се след почти всички нови страни членки от Централна и източна Европа (ЦИЕ).

Ръстът на инвестициите в дялов капитал е отрицателно число, а разходите за придобиване на дълготрайни материални активи бележат спад. В същото време българските инвестиции в чужбина се увеличават. Нови сериозни инвеститори не бързат да влагат средства в България, пишат работодателите.

Причината, според работодателите, са задържащите фактори на вътрешната среда. Те идват от твърде бавното и пасивно провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, образованието, администрацията и електронното управление, пенсионната система, трудово-медицинската експертиза и здравеопазването, съдебната система и сигурността, енергетиката.

3,4% икономически ръст отчитат от НСИ

3,4% икономически ръст отчитат от НСИ

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление 81.2%

"Адресирането на тези предизвикателства е от изключителна важност, особено предвид сигналите за завършване на икономическия цикъл на растеж на световната икономика и предвестниците на нова финансова криза, като рекордни равнища на задлъжнялост в световен мащаб, започналата "митническа война" в световната търговия и други, пишат работодателите.

Китай отчете най-големия икономически ръст за последните 7 г.

Китай отчете най-големия икономически ръст за последните 7 г.

Китайската икономика се разшири повече от очакваното

Те припомнят, че техни представители са участвали в срещата, организирана от президента на тема "Неравенства и бедност в България", водени от убеждението, че България, като страна с най-нисък Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението и най-ниска производителност на труда в Европейския съюз, трябва да действа по-решително с необходимите реформи.

От КРИБ припомнят, че организацията на подобна среща изисква отразяване на позициите на всички заинтересовани страни, включително и на представителните на национално равнище организации на работодателите в България.

Същевременно работодателите смятат, че постигането на високо ниво на социална сигурност може да стане факт само чрез ускорено икономическо развитие. За да има догонващо развитие, България трябва да постига темпове на икономически растеж, значително по-високи от тези в другите държави-членки, предвид факта, че не разполага със значителни природни богатства.