Българските работодатели ще продължат да търсят средно- и висококвалифициран персонал, обобщават тенденцията от Агенцията по заетостта.

Потребности от икономисти, инженери, машинни оператори, продавачи, готвачи ще има и през следващите 6 месеца, и след 5 години. Това е един от резултатите от първото проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила, проведено на територията на 28-те области в страната ни.

 4 500 работници си чакат заплатите чрез Фонда за гарантиране на вземания

4 500 работници си чакат заплатите чрез Фонда за гарантиране на вземания

Срокът за заварените случаи изтича на 16 май т.г., припомни омбудсманът

Проучването започва през февруари 2018 г. и е реализирано съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие според Закона за насърчаване на заетостта. Допитването е чрез on-line анекетен формуляр, публикуван на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта, областните и някои общински администрации, работодателски и синдикални организации.

Преобладаващо анкетираните работодатели са микропредприятия от частния сектор с персонал под 10 наети лица с работническа професия, които имат недостиг на персонал. Сферата на дейност е търговия или индустриална дейност.

Според анкетата, работодателите са заявили, че предпочитат да осигурят на новонаетите обучение на работното място и наставник, дори и без да има външна финансова подкрепа. Не се предвижда организиране на обучение на вече заетия си персонал в близките 6 месеца.

Работниците струват с 12% повече на работодателите

Работниците струват с 12% повече на работодателите

Най-нисък ръст на заплатите в сектор "Култура"

Работодателите не осигуряват служебен транспорт или частично заплащане на разходите за пътуване на живеещите извън населеното място.

Към момента на анкетирането 1771 (35.3%) работодатели са заявили, че нямат незаети работни места, а в краткосрочен план, през следващите 6 месеца потребности от нов персонал заявяват 3057 работодатели (61.0% от анкетираните).

Работодателите искат отпадане на ограниченията за наемане на работници от трети страни

Работодателите искат отпадане на ограниченията за наемане на работници от трети страни

Има недостиг на близо половин милион работници

От специалистите с висше образование най-често ще се търсят завършилите икономика, администрация и управление, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, туризъм.

Общо 2908 работодатели (58% от общия брой анкети) са посочили нужда от специалисти със средно образование и квалификация. Най-търсените са от сферата на стопанското управление и административните дейности, следвани от тези, необходими за индустриалните дейности, архитектурата и строителството. Туризма, хотелиерството и ресторантьорството са на 4-то място по заявено търсене на средни специалисти. Специалистите по информатика със средно образование са по-малко предпочитани спрямо тези с висше.

Конкретните професии, които работодателите ще търсят през следващите 6 месеца, най-често са машинен оператор (1526 лица), продавач-консултант (1207), готвач (870), сервитьор-барман (811), строител (781), шивач (644), оператор в производството на облекло, електротехник, заварчик, камериер. Търсеният брой кадри по горните 10 професии, заедно със заявения по следващите 5 - икономист, оперативен счетоводител, машинен техник, строител-монтажник, машинен монтьор и озеленител, формира половината от общия брой търсени лица по предложените в анкетата 77 професии.

Кръгът от търсена работна сила през следващите месеци се допълва от заявените потребности от работници без специална квалификация. Най-често се търсят общи работници, куриери, носачи и др. (2798 лица); работници в преработващата промишленост (806 лица); и помощници при приготвянето на храни (628 лица), отчитат от Агенцията по заетостта.

Работодателите предпочитат кандидатите за работа да притежават набор от знания, умения, професионални и лични качества. Най-често се търси "Мотивация и отговорност към работата, независимо от наличието на опит или компетенции" (97,0%) и "Позитивни личностни качества" (96,5%).

Най-малко, но повече от половината работодатели (53,4%) считат, че е важен "Предходният опит в осъществяваната дейност".

Почти 1/3 от анкетираните заявяват, че за тях е важно наличието на начални компютърни умения, способности за усвояване и прилагане на нови знания, както и поведение и умения за ефективно общуване, междуличностни отношения и социален живот. Само 32,4% от работодателите посочват като необходима дигиталната компетентност.

Пилотното проучване на потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта очерта и в средносрочен план (след 3-5 години) нуждата от продавачи, шивачи, машинни оператори, сервитьори, готвачи, шофьори, техници, както и за висшисти с педагогическа, икономическа, медицинска, административна или IT професия.

В доброволното проучване участваха 5012 работодатели при близо 405 хиляди активни предприятия през 2016 г. по данни на НСИ.

Общо 4477 или 89,3% са работодателите от частния сектор, а 282 работодатели или 5,6% са от публичния сектор. Според икономическата си дейност 20,7% от работодателите са в сферата на търговията, 18,5% в индустриални/производствени дейности, в услугите за населението - 12,8%, в туризма - 4,7%.

В анкетата участваха и учебни, детски и здравни заведения, читалища, както и представители от сферата на социалните, правните и други услуги. Най-много участници в проучването се включиха от областите Кюстендил, София-град и Пловдив, а най-малко от Добрич, Ямбол и Габрово.