Фактическото замразяване на Минималния осигурителен доход (МОД) води до сближаване, на практика - намаляване, на реалния осигурителен доход както между професиите, така и между икономическите дейности. Това се казва в позиция на КТ "Подкрепа".

Невъзможността за провеждане на преговори между социалните партньори, поради бойкот на работодателските организации, води до тежки дефицити в осигурителните фондове, подценяване на българския работник и служител и отлив на млади специалисти към чужбина

Българският бизнес е срещу предложението на ЕК за минимална работна заплата

Българският бизнес е срещу предложението на ЕК за минимална работна заплата

Механизмите за определяне на минималната работна заплата не следва да бъдат политизиран

От синдикалната организация са категорични, че тези "разрушителни за българската икономика и общество процеси трябва да бъдат прекратени". Те настояват за административно увеличение на минималните осигурителни доходи за всички икономически дейности и професии се увеличат - минимум с ръста на минималната работна заплата през последните три години - 27%.

Обясняват, че заради възпрепятстване на преговорите от страна на работодателските организации, през последните няколко години социалните партньори не водят преговори. Увеличението на минималните осигурителни доходи се прави само по административен път и като резултат от нарастването на минималната работна заплата.

Работодателите остават против увеличението на МРЗ
Обновена

Работодателите остават против увеличението на МРЗ

Синдикатите го подкрепят

Заради това 76% от минималните осигурителни доходи са на равнището на минималната работна заплата. Сега минималният осигурителен доход нито диференцира различните икономически дейности и квалификационни групи професии, нито спомага за осветляване на икономиката.

От КТ "Подкрепа" анализират данните за средния осигурителен доход. След проверка каква част от икономическите дейности попадат в обхвата на минималната работна заплата по отношение на средния осигурителен доход (СОД) към 2016 г. и към 2021 г. Това са средните общи величини, без да се вземат предвид квалификационните групи професии.

  1. 2016 г. - МРЗ е 420 лв.; горната граница за целите на техния анализ е 504 лв.

Две икономически групи попадат между двете величини по отношение на средния осигурителен доход в тях:

Икономическите дейности код 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

икономическа дейност код 80 Дейности по охрана и разследване

  1. 2021 г. - МРЗ е 650 лв.; горната граница за целите на нашия анализ е 780 лв.

Шест икономически групи попадат между двете величини по отношение на средния осигурителен доход в тях:

код КИД-2008 1.49 Отглеждане на други животни;

код КИД-2008 14 без 14.3 Производство на облекло;

код КИД-2008 15 Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм;

код КИД-2008 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене;

код КИД-2008 55,56 Хотелиерство; Ресторантьорство;

код КИД-2008 80 Дейности по охрана и разследване.