Въпреки опитите за реформи през последните години, интересът към професиите с най-голяма обществена значимост като учителската и полицейската професии остава много нисък. Това показва проучване на обществените нагласи на "Алфа рисърч", изследващо престижа и интереса към различните професии, както и образованието и квалификацията в условията на динамизиращия се пазар на труда.

Установено е, че учителската професия запазва стабилност през последните 10 години, като през 2017 година заема 9 място със 6% интерес в класацията на "Алфа" за най-предпочитани професии. Интересът към полицейската професия също остава без повишение - на 7 място в класацията на "Алфа", със 7% интерес.

8-годишното дъно на безработицата в еврозоната се запазва

8-годишното дъно на безработицата в еврозоната се запазва

Равнището на безработица е останало непроменено с 9,3 процента

Най-голям интерес у нас има към професиите "компютърен специалист" и "лекар". Леко повишение се наблюдава и към желаещите да станат инженери.

Най-голям спад в бележи адвокатската професия, която от 25% интерес през 2008 година сега се ползва с 16% интерес. Спад има в престижността и на митничарската професия (от 13% през 2008 г. до 7% днес), кариерата в политиката (от 9% през 2008 г. до 5% днес) и журналистическата професия - от 7% през 2008 г. до 5% интерес днес.

Снимка 303069

Източник: "Алфа рисърч"

Според проучването на "Алфа" главна пречка пред по-високата конкурентноспособност на икономиката у нас се дължи на слабата мотивация и интерес към повишаване на образованието и квалификацията.

Установено е, че в страните с високо развити икономики "ученето през целия живот" заляга като важен стимул и фактор за по-голяма конкурентноспособност и по-високи доходи. За разлика от тях, у нас интересът към престижни специалности не е съпроводен от мотивация за повишаване на образованието и усъвършенстване на професионалните умения.

През последните две години едва 13% от българите са преминали някакви курсове за обучение или повишаване на квалификация. Между най-популярните и посещавани курсовете са тези за преквалификация (5.4%) и шофьорските курсове (2.7%). Университетското образование се нарежда след тях с 2.4%, а интересът към обученията по различни компетентности - езикови, компютърни и други е 2.3%.

Безработицата намалява

Безработицата намалява

50% от лицата над 15 години остават безработни

Според проучване на Евростат за 2015 година у нас има много висок дял млади хора между 20 и 34-годишна възраст, които нито учат, нито работят - 21.4% от хората в този възрастов интервал. Това е едно най-високите нива на младежка безработица в ЕС. От "Алфа" обръщат внимание и на това, че над 60% от безработните младежи до 29-годишна възраст у нас през 2016 година са без квалификация и специалност.

Проучването на "Алфа" е проведено в периода 12 - 22 юни тази година. В изследването са участвали 1 024 пълнолетни граждани от цялата страна.