Предлаганите нови учебни програми за 3, 4, 7, 9, 10, 11 и 12 клас са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката в раздел „Общо образование“, в рубриката „Учебни програми“.

В прессъобщението на Министерството се посочва, че това са работни варианти и те се публикуват като отговор на искането на учители, социални партньори и родители да се представи цялостната визия за обучението по съответните предмети.

Припомняме, това е третата „порция” нови учебни програми, като от МОН първо представиха тези за 1 и 5 клас, а след това и са 2 и 6 клас.

Информацията е важна и за авторските колективи, които работят по изготвянето на новите учебници. Така те ще имат представа какво учебно съдържание се залага в следващите класове, за да се осигури както връзката по хоризонтала – между отделните учебни предмети, така и по вертикала – надграждането в рамките на един учебен предмет по класове, етапи и степени, посочват още от МОН.

Според Закона за предучилищното и училищното образование новите учебни програми ще влизат в сила поетапно. През учебната 2016-2017 г. учениците в 1. и 5. клас ще учат по вече утвърдените нови програми. Одобрени са и програмите за 2., 6. и 8. клас, които влизат в сила през учебната 2017-2018 г.

В момента експертите от МОН продължават работата по програмите за останалите класове.  По новите програми за 3., 7. и 9. клас ще се учи от учебната  2018-2019 г., за 4. и 10. клас – от 2019 – 2020 г., а за 11. – от учебната 2020 – 2021 г.,а за 12. клас – от учебната 2021 – 2022 г.

Същинското обществено обсъждане ще започне, когато се публикуват проектите за учебни програми за тези класове. В началото на 2017 г. ще бъдат публикувани проектите на програми за 3., 7. и 9. клас.

В прессъобщението си от МОН изрично предоставят списък на българските автори, които ще се изучават от 5-ти от 12-ти клас: Константин Преславски, Черноризец Храбър, Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Добри Войников, Петко Р. Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, П.К. Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Гео Милев, Христо Смирненски, Атанас Далчев, Йордан Йовков, Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Димитър Талев, Веселин Ханчев, Йордан Радичков, Николай Хайтов, Блага Димитрова, Христо Фотев, Борис Христов, Виктор Пасков.

Програмите по чужди езици за 9.-12. клас и по гражданско образование ще  бъдат публикувани на страницата на МОН по-късно.