Бюджетните средства за стипендиите за циганчетата ще отиват само за учителите в проекта. Това решение са взели от просветното министерство и Ромския образователен фонд по време на среща, инициирана от Меглена Кунева. 

Решено е средствата от държавния бюджет, които са предвидени като съфинансиране по проекта "Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование", да бъдат предназначени за 150-те учители, които ще работят с децата и с уязвими групи. По този начин за стипендиите на учениците няма да се плаща от бюджета. Парите за тях ще се осигуряват изцяло от международния донор, съобщават от Министерството на образованието.

Дават карикатурист на комисията по дискриминация?!

Дават карикатурист на комисията по дискриминация?!

Карикатурата не била срещу МОН, смята авторът на жалбата

Припомняме, че миналата седмица се разбра, че ще бъдат отпуснати стипендии за 700 циганчета с успех "Добър" 3,50. Новината разбуни духовете и дори се стигна до протести. Стипендиите са по 30 евро (60 лева) месечно на дете. Кунева обясни, че те са съвместна инициатива на МОН и Ромския образователен фонд. Участието на държавата било с 40 % - 12 евро, което се равнява на 24 лева от общата стипендия от 30 евро. Остатъкът (18 евро) се поемал от Ромския образователен фонд.

В днешната среща са участвали представителят на фонда за България Огнян Исаев и директорът на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Мануела Радева.

Кунева обясни, че е проведен задълбочен разговор за необходимостта от целенасочени усилия всички деца да бъдат обхванати от образователната система в България, като е отчетена повишената обществена чувствителност по темата. Тя за пореден път отбеляза, че циганчетата са най-уязвимата група деца, които рано напускат училище.

Фактът, че едва 1 % от тях завършват XII клас отново е подчертан като изключително обезпокоителен по време на срещата. В първи клас делът им бил почти една пета от всички деца. Именно заради това от просветното министерство оценяват предоставяните безвъзмездно от Ромския образователен фонд средства за подкрепа на успешното завършване на средно образование на циганчетата.

От МОН обещават ежемесечен контрол върху разходването на средствата за стипендии. От ведомството ще предложат общините активно да се включат в процеса на наблюдение на стипендиантите. Посещаемостта и резултатите на учениците ще бъдат контролирани от учителите. Те ще трябва да представят редовен отчет за всяко дете, което участва в програмата. Освен това ще подпомагат със съвети, включително и за разумното ползване на стипендиите за нуждите на детето.

От оглавяваното от Кунева ведомство припомнят, че още при подписване на споразумението е фиксирано всеки учебен срок да се прави оценка дали учениците, получили стипендии, запазват и подобряват успеха си, за да останат в програмата.

По време на днешната среща е изтъкнато още, че е необходимо посещаемостта на учениците от уязвимите групи да се контролира стриктно. Това трябвало да става включително и чрез санкции, които общините могат да налагат на родителите заради това, че децата им не са на училище.

Образователното министерство ще започва засилени внезапни проверки. Това ще става чрез регионалните управления на образованието. Ще се правят проверки и за осъществявания от училищните директори контрол.