Младите хора ще бъдат едва 2/3 от тези, които ще излизат в пенсионна възраст през следващите десетилетия. Няма как държавата да не може да направи така, че да вкара децата в училище, но това е единственото, което образователната система може да направи. Това обясни министърът на образованието Красимир Вълчев на кръгла маса за мерките за просперитет на икономиката.

Не е основната причина това, че родителите имат малко деца, а това, че няма родители, те са емигрирали, коментира Вълчев по отношение на фактора демографска криза, влияещ на икономиката.

Има увеличен демографски дял на децата, в чиито семейства липсват ключови компетентности и отношение към образованието.

Дончев призна, че институционалният модел у нас не е десен

Дончев призна, че институционалният модел у нас не е десен

Закони и наредби се сменят лесно, мислене и модели се сменят трудно

"Законът за предучилишното и училищното образование закъсня, но даде предпоставка да стартират редица реформи", смята Вълчев.

Компетентният подход, по думите на министъра, е дал възможност да провокира мисленето, свързването на знания и проблематизирането.

"Учителите са основният фактор в класната стая и няма да бъдат заменени от роботи", гарантира Вълчев. Според него учителските заплати трябва да са много по-високи от средната заплата за страната.

Вълчев отчете добро взаимодействие между образованието и работодателските организации.

"Пазарът на труда и пазарът на образованието разполагат с различни инструменти, където МОН насочва усилия, за да ги обедини", отбеляза той. 

Според министъра науката трябва да бъде трансформирана в обществено благосъстояние. 

АИКБ: 500 000 работници трябват на икономиката

АИКБ: 500 000 работници трябват на икономиката

Според Васил Велев причината не е европейското законодателство

Главният икономист Десислава Николова от Института за пазарна икономика обясни, че има силна взаимовръзка между коефициента на заетостта и раждаемостта.

Изследване по поръчка на фондация "Фридрих Еберт" за нагласите на младежите показва преобладаващи отрицателни нагласи към емиграцията, припомни Николова.

Догонването на доходите според нея се постига с производителност и образование. Коефициентът на заетост е висок при образованите и нисък при необразованите.

"Количеството на образованите обаче е също толкова важно, колкото и качеството", подчерта Николова.

По думите ѝ към момента единственият измерител за това са матурите по БЕЛ, тъй като те са задължителни.

"Картата в отделните общини е шарена", отбеляза Николова. Малките общини по данни за 2018 година произвеждат най-лошите резултати на матурите.

БТПП vs МИ: Икономическата свобода се влошава - заплатите да растат

БТПП vs МИ: Икономическата свобода се влошава - заплатите да растат

Според Цветан Симеонов причината за влошения индекс на бизнеса са скъпите процедури

Според главния икономист на ИПИ трябва да се мисли в посока на повече средищни училища, които да привличат повече добре подготвени учители. Като начин това да се случи тя посочи въвеждането на рейтингова система.

"Вижда се, че малките училища дават по-лош старт в живота, а това означава, че образователната система не преодолява дефицитите на социалната и семейната среда", категоричен беше главният икономист.