Някои от учителите и директорите преминават психологическата бариера от 60 часа работа седмично. Това показват многократни изследвания на Синдикат "Образование", според които често има надвишаване на 40-часовата работна седмица в сферата на образованието.

Повод за сегашното изявление от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" е участието им в кампанията на конфедерацията за ограничаване на сумираното изчисляване на работното време на европейско ниво и за ограничаване на извънредния труд, който е забранен от Кодекса на труда. 

Проверки в детските градини за извънреден труд

Проверки в детските градини за извънреден труд

Денят 1 ноември е официален празник

За огромно съжаление системата на образованието в Република България е сектор с повишено използване на извънредния труд от педагогическите специалисти, пишат от синдиката.

По информация от образователните институции, директорите работят всеки ден не по-малко от 2 часа над установения работен ден от 8 часа. Това не се отчита сумарно, не се заплаща или компенсира. Причината за наднорменото работно време са увеличените административни процеси, с които са натоварени образователните институции.

Извънредният труд е една от причините, които отблъскват младите учители от професията. Всички олимпиади и състезания в съответните кръгове, утвърдени от министъра на образованието се провеждат в съботни и неделни дни, а обикновено не се заплащат или компенсират.

Извънреден труд се явяват и ежедневните срещи с родители. Те се провеждат от 17 до 20 часа, което натоварва учителя с оставане в учебното заведение до късни доби.

От синдиката съпоставят българските родители, които сами определят кога могат да се видят с учителя. Много родители дори отказват контакта с педагогическите специалисти, а новият образователен закон не е предоставил механизъм на педагогическите специалисти да задължат недобросъвестните родители. Често учители и директори разговарят с родители през нощните часове, отчитат от синдиката.

Подобна е ситуацията по време на външни оценявания и матури, при които десетки хиляди учители, като квестори и длъжностни лица трябва бъдат в училищата в седем, което означава, че работния им ден започва в пет сутринта. Това, разбира се пак не се заплаща или възмездява по никакъв начин. Друг извънреден труд са дежурствата в коридора и в училищните дворове, дават пример от синдиката.

Най-вредният ефект на извънредния труд при учителите е бърнаут синдромът, който при учителите е много силно изразен, пишат в становището си браншовиците и заявяват желание да участват в подобно изследване.