Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 000 000 лв. за Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак" в Молдова.

Те ще бъдат отпуснати по бюджета на Министерството на външните работи за тази година.

Посочва се, че предоставянето на средствата ще допринесе за преодоляването на финансовите проблеми, пред които е изправено висшето учебно заведение. Подобряване на образователните практики и на материално-техническата база на университета би имало положителен ефект върху неговото развитие и би способствало за увеличаване на интереса към него сред учениците и кандидат-студентите от българската общност в Молдова.

Изтъква се, че оказването на безвъзмездна финансова подкрепа от България за Тараклийския държавен университет е в унисон с последователната и целенасочена политика на българското правителство за гарантиране правата и интересите на българските общности в чужбина, при спазване на местното законодателство и нормите на международното право.

Щастлива развръзка за Тараклийския университет в Молдова

Щастлива развръзка за Тараклийския университет в Молдова

Той няма да бъде сливан с Педагогическия държавен университет "Йон Крянга" в Кишинев