По БЕЛ резултатите от НВО след 7 клас са над средните - 53 точки, по математика обаче отново резултатите са под средното - 33 точки от възможните 100. Това заяви зам. - министърът на образованието и науката Таня Михайлова на пресконференция в МОН.

Това е първият изпит за външно оценяване в единен формат.

Въпреки това МОН отчита по-добри резултати в сравнение с миналата година по съпоставими параметри. Повече са учениците с максимален брой точки на БЕЛ и по математика.

Форматът на изпита не е изненада за учениците по думите на Михайлова, но много от тях се отказват да решават задачи, а в по-малките населени места нямат и конкуренция. По-малко са тези, които са получили 0 точки на отворените въпроси. Основният извод е, че учениците са по-мотивирани. Преди изпита са били разсеяни опасенията, че учениците няма да се справят с изпитните комплекти. Времето за оценяване се е оказало достатъчно, подчерта Михайлова. Според нея трябва да има задачи, които да проверяват не просто знанията, а приложимостта им и формирането на умения. Затова задачите за проверка на функционална грамотност ще бъдат увеличени по думите ѝ.

Оставиха седмокласници без формули на изпита по математика в Стара Загора

Оставиха седмокласници без формули на изпита по математика в Стара Загора

Родителите им настояват децата да бъдат компенсирани от МОН

С новия формат на изпита процентът и на затворените, и на отворените въпроси се изчислява спрямо броя на всички участващи ученици. Затова от МОН отчитат значително по-малко ученици, които не работят по отговорите с отворени въпрос. С максимален брой точки и по двата предмета е само един ученик.

Ако трябва да се постави средна оценка, която да замени точките, то тя по БЕЛ би била добра и много добра, а по математика - среден и добър. С най-високи резултати традиционно са училища в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Враца, като преобладават природоматематическите гимназии.

НВО през следващата година ще бъде с компетентностите по литература от 6 и 7 клас, докато тази година изпитните материали обхващат компетентностите от 5 до 7 клас. Има нов тип задачи с различна тежест, ориентирани към функционална грамотност и умения. Именно това обаче е затруднило кандидат-гимназистите. Успешно те са се справили с намирането на информация в текст, лексикологията и разпознаването на факти от художествен текст. За първи път в НВО се появява задача 16,която е мотив от чипровски килим, който трябва да бъде разпознат. Задачата е с най-голям процент успеваемост - 65%, обясни експертът по БЕЛ Александър Трингов.

61 000 седмокласници се явяват на външно оценяване по български език

61 000 седмокласници се явяват на външно оценяване по български език

В 7 часа сутринта в зала 5 на МОН ще бъде изтеглен вариантът

Експертът по математика Маня Манева изведе като основен извод, че традиционно кандидат-гимназистите се справят по-добре с алгебра, отколкото с геометрия. За учениците е трудно да се справят с изчисляване вероятността на случайно събитие, моделиране с числови изрази, еднакви триъгълници и задачи с практическо приложение на знанията.

МОН ще насочи усилия към подобряване квалификацията на учителите да създават и оценяват въпроси като тези в НВО за проверка на практическото прилагане на умения. Предстои и да се осигурят образователни ресурси, ориентирани към придобиване на умения.

Ясно е, че системата не е започнала да работи по-различно и че новите учебни програми не са дали драматични разлики в резултатите, смята министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Най-добрите анализи са на ниво училище и ниво ученик, посочи още той. Вълчев призна за традиционния проблем с резултатите по математика. Основният фактор за тези резултати обаче според него остават повече мотивирани учители и методическа подкрепа от РУО. "Трябва да настроим системата да дава функционална грамотност", убеден е просветният министър.