85% от учителите и директорите смятат, че засега не е необходимо удължаване на учебната година, защо това би обезсмислило този огромен по времетраене и голям по значимост труд. Едва 9,1% смятат за логично удължаване на учебната година.

Това показват данните от национално проучване на Синдикат "Образование" във връзка с дистанционното обучение на учениците.

В изследването са участвали повече от 2500 учители и директори от цялата страна, като в него са включени 6 въпроса.

По отношение на работния ден болшинството от педагогически специалисти 56% са отговорили, че имат работен ден в размер между 10 и 12 часа, а 13,1% работят над 12 часа. 25,3% работят от 5 до 8 часа, а 5,6% се трудят по 5 часа.

Това показва, че учители и директори работят при огромно натоварване на ръба на своите възможности, като 94,4% от колегията работи над "нормалните" за КТ 8 часа.

Удължаването на учебната година не е неизбежно, обнадежден Вълчев

Удължаването на учебната година не е неизбежно, обнадежден Вълчев

Зависело колко ще продължат мерките

По този повод 84% от педагозите чувстват огромна умора и прегаряне, като едва 15.3% не чувстват умора, поради това, че преди това са имали изграден свой електронен облак и са били квалифицирани за работа в електронна среда.

42,6% от учителите в дистанционен режим са преподавали нови знания още от началото на дистанционното обучение, а 43% са започнали да интегрират новите знания след препоръката на МОН за това. Всички учители имат готовност да извършат оценяване и оформяне на годишна оценка.

48% от учители и директори смятат, че дистанционния учебен процес е ефективен, колкото и нормалния, а други 48% отговарят, че е по-малко ефективен, като 4% смятат, че дистанционната форма е по-ефективна.

Красимир Вълчев: Дистанционното обучение стартира успешно и без наша регулация

Красимир Вълчев: Дистанционното обучение стартира успешно и без наша регулация

20% от децата имат проблем с присъствието по принцип, 10% от децата не са обхванати

На въпроса: "Коя според Вас е обективната оценка за ученика в 4 клас?", 41,5% от учителите отговарят, че Институционалното оценяване на четвъртокласниците в училище е по-обективно, защото учителите познават и следят развитието на ученика.

43% от респондентите отговарят, че не е необходимо НВО в 4 клас, а 5,4% отговарят, че малките матури са по обективни, защото са външни.