В 10:00 часа днес в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство беше даден старт на инициативата Дни на кариерата за секторите финанси, застраховане, маркетинг и реклама и обслужване на клиенти.

Форумът е традиционен, но за първи път се организира в УНСС - София от JobTiger съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентски съвет при УНСС, под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

На самостоятелни щандове в централното фоайе се представят водещи компании и организации с актуални информационни материали, стажантски програми и възможности за работа, съпроводени от интересни презентации.