Синдикат "Образование" излезе със писмо до всички медии, обръщайки се към бъдещият министър на образованието. Според тях ролята на училището като образователна институция е призинена, а учетелите са унизени и обезверени.

"Фундаментът на напредъка и просперитета на всяко общество е знанието и доброто образование", пише в писмото. Ето защо има нужди от промени в сферата на образованието. В писмото синдикатите посочиха основните акценти, върху които новият образователен министър трябва незабавно да се наблегне.

На първо място синдикатите поставят нуждата от по-добро финансиране в сферата на образованието. За образованието в момента се отделят 3.5% от БВП, което е недостатъчно за изпълнението на новите образователни политики. Синдикатите искат създаването на стратегия за увеличение на средствата за образование, която да гарантира покачване с не по-малко от 0.5% на година, до достигането на поне 6% от БВП.

Синдикатите пожелаха и делегираните бюджети на образователните институции да отпаднат. Вместо тях трябва да се въведe финансиране на дейност образование, чиято основна цел е равен достъп до образование, гарантиране на базови условия във всяко учебно заведение, като се вземат предвид географското местоположение, постоянните разходи за функциониране и националните цели за развитие на българските райони.

Като основен проблем синдикатите посочват сриването на авторитета на учителите и недостойното оценяване на педагогическия труд. "Учителската заплата трябва да бъде не по-ниска от средната брутна работна заплата за работещите в обществения сектор", настояват синдикатите.

Учителите получават увеличението на заплатите си през март

Учителите получават увеличението на заплатите си през март

Анексът влезе в сила от 1 януари 2017 г.

Проблеми често възникват и с директорската длъжност в училищата у нас. Според синдикатите директорите в училищата се назначават пожизнено и това често води до авторитарно управление, чувство за безнаказаност и злоупотреба със служебното положение. "Липсват и изисквания към квалификацията на кандидат-директорите на образователните институции и често се усеща липсата на административен контрол върху тях". Следдователно синдикатите предлагат директорите да имат мандатност, която да е регламентирата в Закона на образованието. Те категорично заявиха, че представители на синдикатите трябва да се включат задължително в комисията за избор на директор, в комисията за атестиране на педагогическите специалисти, в обществените съвети в образователните институции и други.

Според синдикатите е належащо и да се осигурят психолози и педагогически специалисти във всички учебни заведения на територията на страната.

Обучават 400 ученици за "Приложни програмисти" от есента

Обучават 400 ученици за "Приложни програмисти" от есента

МОН отпуска 250 000 лева по програма "Обучение за ИТ кариера"

Според тях в страната има и голям дефицит на допълнителните съоръжения към училищата като физкултурни салони, плувни басейни, столови за хранене и други. Това лишава от равен шанс за качествена учебна среда над 60% от българските деца и ученици, пише в писмото. За решението на този проблем синдикатите предлагат да се обезпечи и осигури задължителна целодневна организация на учебния процес за учениците до 7 клас и поетапно да преминава на едносменен режим на обучение в следващите 4 години.

Не само учителите са отговорни за децата, предупреждават синдикати

Не само учителите са отговорни за децата, предупреждават синдикати

Да разкрият причината за смъртта на 11-годишното момиче в столичния квартал "Бояна"

Синдикат "Образование" обърна внимание и на "лошата практика от дълго време насам представителните синдикати да бъдат игнорирани, техните становища - пренебрагвани". За целта те пожелаха всички промени и нови закони в системата на образованието да се случват след консенсус и подпис на представителните синдикати. Всички планове за промени в сектор образование трябва да бъдат дискутирани с национално представителните организации на работниците и служителите.