Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) не подкрепя разходването на средства от европейските фондове за специалности във ВУЗ-овете, към които и сега има огромен интерес и не на последно място - за които българската държава предоставя милиони средства от държавния бюджет, за да изгради специалисти, които се реализират основно в чужбина.

Не подкрепяме и финансирането на безперспективни специалности, които „произвеждат“ безработни или продавач-консултанти с висше образование.

Това се казва в изявление на работодателската организация във връзка с инициативата на МОН за подобряване професионалната реализация на младите хора в България чрез стимулиране на обучението им в професионални направления, в които има дефицит на кадри чрез предоставянето на стипендии.

От АИКБ са силно обезпокоени от факта, че в техническите университети всеки трети студент не успява да завърши, завършилите нямат необходимата подготовка, а желаещите да се обучават в тези университети все повече намаляват.

Те приветстват новия проект “Студентски стипендии – фаза 1”, осъществяван по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, с който се създава реална възможност да се стимулира обучението на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит на кадри в страната, а стипендиите ще бъдат едно от средствата за преодоляването на този дефицит, като ще направят тези специалности по-привлекателни, а следването в тях – по-достъпно.

Припомняме, през последните седмици бяха организирани и протести на студенти срещу подобни стипендии и разделянето на специалностите на приоритетни и други.

АИКБ обаче обявява в изявлението си, че не подкрепя „свръхпроизводството“ на икономисти и юристи, тъй като – „десетки наши университети, финансирани с нашите данъци, произвеждат ненужно голямо количество такива специалисти, при това преобладаващо с лошо качество”.

Това според работодателите води до двойна загуба за обществото.
Първо, пилеят се обществени средства за обучение на ненужно голямо количество такива специалисти.

Второ, така произведените в ненужно голямо количество специалисти чрез свои лобита прокарват закони, които да осмислят тяхното съществуване, паразитирайки върху бизнеса и въвеждайки ненужни административни тежести. Пресни примери – новия Закон за счетоводството и предложения ЗИД на Закона за адвокатурата.

АИКБ подкрепя одобрените от МОН нови критерии за предоставяне на стипендии, като тези критерии по никакъв начин не изключват останалите специалности, но подкрепят тези, от които добавена стойност ще има за българската икономика и цялото общество, се заявява в заключение.