От синдикатите категорично подкрепят помощта на държавата за ТЕЦ "Марица Изток 2". Писмото им е изпратено малко след като от работодателските организации излязоха с позиция, че искат оставките на шефовете на Българския енергиен холдинг (БЕХ), на ТЕЦ "Марица Изток 2", на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 

Според тях, ако спре работа някоя от основните ТЕЦ на въглища в кратки срокове, това ще доведе до необратими последици върху работата на "Мини Марица Изток", а от там и върху стабилността на другите ТЕЦ.

Ние няма да допуснем спирането на работата на критично важните за националната ни сигурност предприятия заради краткосрочни обещания за ниски цени на електрическата енергия, заканват се от КНСБ и от КТ "Подкрепа".

От двата синдиката пишат до премиера Бойко Борисов и до енергийния министър Теменужка Петкова в подкрепа на приетото от 44-тото Народно събрание на 31 януари 2020 г. решение, публикувано в ДВ бр.11/07.02., свързано с бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България. 

Работодателите искат оставките на шефовете на БЕХ, ТЕЦ "Марица Изток 2" и на БНЕБ

Работодателите искат оставките на шефовете на БЕХ, ТЕЦ "Марица Изток 2" и на БНЕБ

Причината - високата цена на тока за бизнеса

От двата синдиката искат да се даде шанс за изпълнение на ангажиментите свързани с:

- възлагане предприемане на мерки от страна на Министерски съвет чрез Министъра на енергетиката за нормалното функциониране на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, в т.ч. и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на БЕХ, с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната като елемент от националната сигурност;

- да не се допуска в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на БЕХ; 

Рано или късно затваряме въглищни централи

Рано или късно затваряме въглищни централи

България разчита на тях и е с относително нисък БВП, обяснява енергиен експерт

От синдикатите признават, че основният проблем, пред който е изправена страната ни, е т.н. "Зелена сделка", която цели намаляване на въглеродните емисии и закриване на въглищните централи.

В тази връзка детайлен поглед върху финансовите отчети на ТЕЦ "Марица Изток 2" показва, че една от основните причини за реализираните загуби за периода 2014 - 2019 г. са разходите за закупуване на квоти за емисии на парникови газове.

Според синдикатите "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е поставено в неравностойно положение спрямо другите големи централи в комплекса "Марица - изток", на които НЕК ЕАД заплаща разполагаемост в пълен размер на значително по-високи цени. Едновременно с това им покрива и пълния размер на разходите за закупуване на квоти за парникови газове.

Разходите през изминалата 2019 г. само за въглеродни емисии възлизат на 332 161 хил. лв., а за фонд "Сигурност на ЕЕС" са в размер на 32 428 хил. лв.

Общият размер само на тези разходи е 364 589 хил. лв. при отчетен за годината отрицателен финансов резултат в размер на 230 899 хил. лв. Данните са преди прилагането на предвидените от новата ЕК мерки в Зелената сделка и че ситуацията ще бъде далеч по-критична след старта на реализацията им, мотивират се от двете браншови организации.

България трябва да има ясна визия за запазването на своята енергийна независимост, незаменима част, от която е комплексът "Марица Изток 2", смятат от синдикатите.

Припомняме, на 6 февруари премиерът Бойко Борисов призна, че Зелената сделка за България е голям проблем. 60% от електроенергията ни е от въглищните централи. Надали Европа ще се откаже от Зелената сделка и надали ЕП ще иска това да стане по-скоро.

На 13 декември 2019 г. в ЕП бе приета Сделката на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която включва първия в историята европейски закон за климата. Неговата цел е да направи необратим прехода към неутралитет по отношение на климата.

Синдикатите заявяват, че твърдо подкрепят депутатите за укрепване на комплекса ТЕЦ "Марица изток".

"Ангажиментите касаят бъдещето на комплекса "Марица изток" и най-голямата ТЕЦ на Балканите, с инсталирана мощност 1650 мегавата, и в която през последните години са инвестирани над 1 млрд. евро за подмяна на турбините, генераторите, котлите, електрофилтрите и други съоръжения с нови, които отговарят на екологичните изисквания.

Съвременните сероочистващи съоръжения задържат над 97% от емисиите на серен диоксид. Емисиите от серен диоксид са проблем, който работещите там, чрез ръководството на централата, БЕХ и Министерство на енергетиката се стараят да ограничат, мотивират се от синдикалните организации.

Синдикатите са притеснени от твърдението на бизнеса, че "спасяването" на комплекса от "Мариците" ще влоши конкурентоспособността на българския бизнес и ще бъде неполезна инвестиция. "Визираме адресираното до Вас писмо от Асоциацията на организациите на българските работодатели, оповестено на 6.02.2020 г. С него работодателските организации се обявяват против предприетите действията за запазване на производството на електрическа енергия от комплекса "Марица изток" и конкретно по отношение на работата на ТЕЦ "Марица Изток 2", пишат от синдикатите.

Длъжни сме да посочим, че писмото съдържа редица несъстоятелни и подвеждащи твърдения.

От синдикатите изразяват своите аргументи за споменатия от бизнеса 9 февруари, когато цената на тока, според председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, написал в Energi live, че е 63,18 евро за мегаватчас в България и 1,57 евро в Германия. "Трябва да се посочи, че тази цена за страната ни е изключение и това може да се види от данните. В събота е била 70,55 лева, в петък - 97,74 лева, в четвъртък - 87,36 лева, в сряда - 75,40 лева", мотивират се от синдикатите.

"Цените на борсовия пазар "Ден напред" се цитират от работодателите, без да се посочва, че те вече се формират на регионална база и не зависят от производството у нас - държавните централи са задължени да предлагат електрическата енергия на тази платформа на ниски цени", пишат от синдикатите.

Вече виждаме, че в условията на мека зима има периоди на внос при наличие на по-изгодни оферти. Цените на борсовите пазари не се формират от отделни производители, които нямат полза от често променящи се стойности. Количествата вносен ток са малки, поради ограничените възможности за допълнително производство на електрическа енергия в региона, пишат от синдикатите.

От къде ще се доставя електрическа енергия за нуждите на населението и на индустрията, ако ги няма нашите ТЕЦ на въглища, питат те.

Вторият им аргумент е, че за пореден път се спекулира с броя на персонала, зает с производството и поддръжката на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", като се прави сравнение с персонала на частните ТЕЦ в комплекса.

Синдикатите оспорват мнението на работодателите и изтъкват, че има различни модели за осъществяване на оперативната дейност в предприятията и че честа практика в частните дружества е да възлагат редица дейности на подизпълнители (включително и оперативния мениджмънт на централа!), пишат от синдикатите.

Разходите за заплати в държавната ТЕЦ са под 13% от общите разходи и не са в основата на текущата финансова нестабилност на дружеството, категорични са синдикатите.

Третият им мотив е, че те вече са подкрепили исканията за ограничаване на държавни помощи за производство на ток и споделят необходимостта от прилагане на равнопоставени тръжни процедури за всички участници на пазара.

Те не скриват, че е нужно държавата да реформира сектора на база на широко подкрепена национална стратегия и реални действия за въвеждане на пазарен механизъм за капацитети.

Такава реформа не се извършва за два-три месеца, а е необходим период от няколко години, през който не трябва да се допусне предсрочното спиране на централи, защото след това те няма да могат да бъдат пуснати в експлоатация отново, категорични са от КТ "Подкрепа" и КНСБ.

При липса на цялостен пазарен модел с включени екологични норми за всички участници в региона, ние се поставени в неравностойно положение и лесно може да загубим работещите си централи, притеснени са те и отново изразяват подкрепата си към решението на министерството на енергетиката.

Печалбите на другите предприятия са добри, което е видно от финансовите отчети на дружествата. Спекулациите за цената на електрическата енергия са само повод за икономии. Много предприятия получиха отстъпки и по-благоприятни условия при закупуване на електрическа енергия, така че едностранното подлагане на критика на сектор "Енергетика" показва едно опасно късогледство, пишат от синдикатите.