Българската банка за развитие (ББР) засега се отказва от планираната облигационна емисия, става ясно от прессъобщение на държавната банка.

Според калкулациите, ако сега се емитира планираната облигация на ББР, тя ще бъде на цена около 5,5%-6%. Задълженията, които е било предвиждано да се рефинансират, са на нива около 4%. Ако планираното бъде продължено, банката ще губи по 20 млн. лв. годишно, или 140 млн. лв. за целия период, обясняват от банката.

През 2021 г. банката стартира процедура по емитиране на корпоративна, необезпечена облигация с номинал до 500 млн. евро на международните капиталови пазари. Емисията бе планирана с падеж до 7 години при фиксирана доходност. Предвидена бе замяна на дълг с плаващ лихвен процент с фиксиран такъв. При очакваното бъдещо повишение на лихвените проценти това би донесло допълнителни финансови ползи за ББР, както и заздравяване на матуритетната структура. Освободеният финансов ресурс и по-евтиното ново финансиране биха позволили на банката да подобри допълнително условията си за кредитиране на малкия и средния бизнес.

За схемата в ББР - "очаквайте подробности" от министър Пулев

За схемата в ББР - "очаквайте подробности" от министър Пулев

До днес Надзорният съвет трябва да получи информация и да я представи на министъра

Нова облигационна емисия би имала и репутационен ефект за ББР, който да отвори възможността за емитиране в бъдеще на т. нар. "зелени облигации" или на други облигационни емисии.

Въпреки големия обем свършена работа вече, избухването на войната в Украйна през февруари 2022 г. завари процеса почти на финала. Неблагоприятната конюнктура на глобалните финансови пазари, при която пазарите на практика спряха да функционират за период от няколко месеца, временно стопира действията по емитиране на облигацията до идентифицирането на нов подходящ времеви слот. В същото време повишаването на лихвите от страна на централните банки допълнително влоши условията, при които ББР би емитирала своята облигация.

Ако проектът бъде продължен, банката ще губи по 20 млн. лв. годишно или 140 млн. лв. за целия период.

Съгласно българското законодателство за стартиране на процеса не се изисква решение на принципала. Това е изцяло оперативен процес, воден от управляващите органи на ББР. Проектът за издаването на облигация е бил обаче съгласуван с трима поредни ресорни министри и двама финансови министри заради честите промени в изпълнителната власт.

След смяната на Управителния съвет на Българската банка за развитие през лятото на 2021 г. бе предприет курс към нейното преструктуриране и оптимизация във всички направления, подчертават от банката. Част от тази промяна бе стратегията за оптимизация на пасива на ББР.

ГЕРБ обвиниха Петков и Лорер за нанесена щета от 1 млн. лв. на ББР

ГЕРБ обвиниха Петков и Лорер за нанесена щета от 1 млн. лв. на ББР

А и Петков излъгал, че банката не подпомага малки и средни предприятия

От банката също обясняват, че изборът на адвокатски кантори е извършен в съответствие с вътрешните правила на ББР и постигнатите условия са били пазарни. За мениджъри по емисията бяха привлечени инвестиционните банки Citi Bank, J.P. Morgan и ING Group. Най-добри оферти бяха изпратени от канторите Clifford Chance и Allen&Overy, които имат и опит при работата с емисии на Министерството на финансите и на Българския енергиен холдинг.

Относно твърдението, че за последните 18 месеца ББР е изразходвала още 560 000 лв. за адвокати и консултанти, бихме искали да уточним, че това са разходи за проблемен кредит, отпуснат в предишен период. За него се водеха дела в чужбина, които приключиха положително за банката.

Настимир Ананиев: ББР е голяма болка на ГЕРБ

Настимир Ананиев: ББР е голяма болка на ГЕРБ

ГЕРБ искат да изместят фокуса от важните теми