Министърът на икономиката Кирил Петков сключи договор за дарение с търговската банка, притежавала до момента 8 броя безналични акции, всяка с номинална стойност 100 лева, (000055% от капитала на ББР). От този момент Българската банка за развитие вече е изцяло държавна собственост.

По силата на договора за дарение търговската банка прехвърли на държавата правото на собственост върху акциите.

Така министърът на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в общото събрание на акционерите на ББР, може да предприеме всякакви допълнителни, необходими корпоративни действия.

Кирил Петков: Специална комисия влиза в ББР

Кирил Петков: Специална комисия влиза в ББР

Икономическият министър посочи, че близо 1 млрд. лева от банката са отишли в едва 8 фирми

До края на седмицата ще започне работа Комисията за прозрачност и контрол на публичните средства в Българска банка за развитие (ББР), която ще има за цел да установи съответствието на процедурите по отпускане на кредити от "Българска банка за развитие" АД в съответствие със Закона за банката и Устава й.

Комисията ще провери отпускането на всички кредити над 1 млн.лв.

От Министерство на икономиката предоставят и списък на осемте най-големи кредитополучатели от ББР:

Кредити с размер над 140 млн. лв.:

Слънчев ден АД

Благоевград- БТ АД

Роудуей кънстракшън АД

Кредити с размер над 115 млн. лв.:

Маркет инвестмънт АД (Техномаркет)

Интернешънъл инвестмънтс ЕАД

Кредити с размер над 60 млн. лв.:

Параходство БМФ АД

Транспект АД

Инса Ойл ЕООД

Александър Иванов от ГЕРБ: Служебният министър ползва ББР за политически цели

Александър Иванов от ГЕРБ: Служебният министър ползва ББР за политически цели

Важно е дали тези кредити са обезпечени и се връщат

Припомняме, в края на 44-тия парламента депутатите приеха доклада за работата на ББР без забележки, след като Българската банка за развитие влезе като частичен собственик в Първа инвестиционна банка.

Бойко Борисов сменя ръководството на ББР

Бойко Борисов сменя ръководството на ББР

Владислав Горанов и Емил Караниколов не знаели за кредита