Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.9% през първото тримесечие на 2019 година спрямо същия интервал на 2018 година. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), отчитащи индекса на разходите на работодателите за труд.

Увеличението е, както следва:

  • в индустрията е с 11.4%;
  • в услугите - с 13.1%;
  • в строителството - с 8.4%.
Разходите на работодателите са скочили с 9%

Разходите на работодателите са скочили с 9%

Най-висок ръст на разходите в сектор "Култура"

По икономически дейности през първото тримесечие на 2019 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в следните икономическите сектори:

  • "Образование" - със 17.9%;
  • "Други дейности" - със 17.7%;
  • "Операции с недвижими имоти" - с 16.9%.

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо същия времеви интервал на миналата година разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън възнагражденията) - с 13.8%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения варира от 18.3% за "Други дейности" до 8.3% за "Строителство".

Снимка 430190