Бизнесът поиска от институциите цените на ТОЛ системата да бъдат обсъдени детайлно и експертно.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП) са информирани от фирми в спедиторския и транспортен бранш относно готвеното въвеждане на "ТОЛ таксите", които МРРБ предлага да се начисляват на тежкотоварни автомобили над 3.5 тона от 16 август 2019 година, пишат работодателите в писмо, адресирано до вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Николова, както и до транспортния министър Петя Аврамова и шефа на пътната агенция (АПИ) Георги Терзийски.

Тол таксите и пакетът "Мобилност" - гърмяща смес

Тол таксите и пакетът "Мобилност" - гърмяща смес

Няма как български превозвач да приеме да плаща за километър превоз повече от превозвачите в Австрия, Белгия, Чехия и Германия

Според бизнеса въвеждането на "тол системата" е необходима стъпка, която даже е закъсняла. В същото време обаче това неизбежно ще доведе до повишение на транспортните разходи на територията на страната.

В тази връзка работодателите предлагат да се проведе детайлно обсъждане с всички заинтересовани страни и представителни организации на задължените и въвлечените в процеса лица. АИКБ, БТПП и БСК искат при обсъждането да се спазва следната рамка:

1. Национално представителните работодателски организации и съответните браншови организации на превозвачите да бъдат включени в общественото обсъждане на проекта и определянето на размерите и обхвата на "ТОЛ таксите";

2. Да бъде извършено задълбочено проучване с извършване на оценка на въздействието, която да обхване всички основни фактори, отчитащи бъдещето развитие на републиканската пътна мрежа, равнището на таксите в държавите от основните маршрути и дестинации на международния автомобилен трафик, преминаващ през нашата страна. Също така и на алтернативни трасета през Гърция, Македония, Сърбия и алтернативен мултимодален транспорт;

3. Направените предварителни разчети очертават значително повишаване на тежестта за българските превозвачи и от там - скокообразно нарастване на цената на товарните превози, поради което предлагаме определянето на по-ниски първоначални такси и тяхното постепенно увеличение, напр. в рамките на 5 г. срок до достигане на целевото равнище и отчитане на ефекта върху интензивността на трафика и натоварване на републиканската пътна мрежа (АМ и I, съответно II и III кат.);

4. Една година след въвеждане на "тол таксите" следва да бъде направена оценка на въздействието от тази мярка и се предприемат коригиращи действия, при необходимост.

Предупреждават за поскъпване на стоките заради тол таксите

Предупреждават за поскъпване на стоките заради тол таксите

От хляба три филийки ще отиват за тол такса, четири за ДДС

В края на писмото до ресорните институции работодателите отново апелират по въпроса да има по-ефективна комуникация и сътрудничество, чрез което да се вземат предвид интересите на всички икономически сектори и цялото общество.

Част от пътищата в обхвата на ТОЛ системата ще бъдат без такса, успокоява Аврамова

Част от пътищата в обхвата на ТОЛ системата ще бъдат без такса, успокоява Аврамова

Участъците не са в добро състояние