Паническото разстройство може да намали трудоспособността, но не може да извади човека от трудовата среда. Това заяви доц. д-р Христо Хинков, директор на Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването (МЗ).
Своя доклад за трудовата заетост на хората с увреждания той представи на конференция под надслов "Хората с увреждания-надежди, очаквания и възможности".

Форумът е организиран от Сдружение за прогресивна и отворена комуникация по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" към Министерство на труда и социалната политика.

Неглижирането на хора с психически проблеми води до инциденти

Неглижирането на хора с психически проблеми води до инциденти

Финансирането на психиатричната помощ е срамно малко

Хинков посочи, че икономическият ефект на тежките психични разстройства почти се равнява на този, който дават честите психични разстройства. Те обхващали около 1/5 от цялото население, отбеляза Хинков.
Огромен процент от тези заболявания настъпват симптоматично - с хронична болка или с някакво сърдечно-съдово заболяване.

Тежките психични разстройства имат малко разпространение, но голяма икономическа тежест, тъй като между 5 и 10 души са ангажирани покрай един болен с шизофрения, например. Допълнителна бариера е тези хора да не бъдат включени в пазара на труда, защото не са отделени от хората с физически увреждания като таргетни групи в МТСП и АСП.

750 лица с психични разстройства и деменция чакат за настаняване в социални услуги в общността от резидентен тип, а 240 души са настанени трайно в психиатрични болници поради невъзможност да бъдат изписани. От тях 82% са с шизофрения, 7% с умствена изостаналост, а 3% с биполярно разстройство.
Почти напълно отсъстват услуги за хора с различни форми на деменция, подчерта Хинков.

Наблюдава се стигматизация на работодателите, които не желаят да наемат с лица с психични разстройства, а те от друга страна се нуждаят от пълноценен начин на живот и трудова заетост.
"Лицата изгубват социалните си и трудови умения и са в най-неизгодна позиция в обществото", подчерта Хинков.

По този начин тези хора се превръщали в голяма тежест за своите близки.

"Трябва да признаем, че стигматизацията я има и от страна на психиатри", заяви д-р Цветеслава Гълъбова, директор на държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски". Според нея държавата е тази, която трябва да наложи нови правила, които хората да приемат и да следват, без да се налага хората с увреждания да бъдат скривани от обществото.

Националната стратегия за дългосрочна грижа от 2014 година включва повече средства с цел създаване на условия за независим и качествен живот на възрастните и хората с увреждания и психични разстройства.

СЗО обявява заниманията с видеоигри за ново психично разстройство

СЗО обявява заниманията с видеоигри за ново психично разстройство

Днес организацията ще обяви "разстройството на геймъра"

На форума бяха представени три подхода за равни възможности на хората с психични заболявания. Общата им цел е създаване на транснационални партньорства за обмен на идеи, знания и методи за повишаване заетостта и социалното включване на хората с психични заболявания. Транснационалното партньорство е с Австрия, Германия и Унгария. Добрите практики, които се прилагат там, се използват и у нас.

Дейностите на Сдружението са свързани с адаптиране и разработка на система за консултиране, внедряване на система срещу депресията и самоубийствата при заети лица, както и насърчаване на активното приобщаване на уязвими групи лица.

Лекари искат висок бюджет за психично здраве

Лекари искат висок бюджет за психично здраве

Психично болните не са престъпници, липсва държавна грижа за тях