Агенцията по вписванията отговори на здравния министър Стойчо Кацаров, който по-рано днес поиска от министъра на правосъдието Янаки Стоилов да провери защо не са отразени смените в ръководствата на болници - Александровска и "Лозенец". От правосъдното ведомство пък обявиха, че извършват проверка

Стойчо Кацаров: Нямам абсолютно никакви съмнения

Стойчо Кацаров: Нямам абсолютно никакви съмнения

Иска проверка на действията на Агенцията по вписванията

По случая за "Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец" ЕАД, от Агенциято по вписванията посочват, че няма произнасяне от страна на длъжностно лице по регистрация, тъй като регистърното производство е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт по производството. Припомняме, че след обявяването на решението за смяната на ръководството от страна на министър Кацаров, стана ясно, че дължогогодишният директор на болницата Спасов обжалва решението. От Министерство на здравеопазването се възпротивиха.

За Александровска от Агенциято по вписванията обясняват:

Към подаденото заявление е приложен протокол с решения на министъра на здравеопазването с № РД-16-358/04.06.2021 г., съгласно който вписаните понастоящем членове на съвета се освобождават от длъжност и на тяхно място се назначават нови трима членове. В протокола е посочено, че решението е взето на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) - т.е. след провеждане на конкурс, по посочения в закона ред. Същевременно в същия протокол е посочено, че членовете на управителния орган се избират за срок до провеждане на конкурс.

Затова е постановен отказ, който е мотивиран с противоречие в документа, заявяват от АВ и посочват, че нито агенцията, нито длъжностните лица по регистрацията нямат правомощия да се произнасят за закононосъобразността или правилността на решнията на принципа на държавното предприятие - в случая на министъра на здравеопазването.

Припомняме, в изявлението си от сутринта здравният министър коментира освен блокираните смени на ръководствата на двете болници Александровска и "Лозенец" и пенсионирането на проф. Тодор Кантарджиев