"Броят на хората, които чакат за органи се увеличава, а броят на донорите и на трансплантациите намалява." Това заяви здравният министър Кирил Ананиев на среща между ръководството на Министерството на здравеопазването, координаторите по донорство и директорите на многопрофилните болници с над 50% държавно участие.

На събранието министърът запозна присъстващите с действията, които министерството е предприело за насърчаване на донорството.

Борисов изпрати Ананиев при депутатите по темата за донорството

Борисов изпрати Ананиев при депутатите по темата за донорството

Да се изготвят нови законодателни промени

Той отбеляза, че в момента се работи по изменението на Наредба № 29, която урежда финансирането на трансплантациите и увери, че се поддържа постоянен контакт с най-добрите центрове по трансплантология в Европа за обмяна на опит и обучение на български специалисти.

Министър Ананиев допълни, че очаква през декември Патриарх Неофит и Светия синод да излязат с официално становище относно донорството. Предстои среща и с Националния съвет на религиозните общности в България.

Според него е важно да се работи не само на национално ниво, но и по места чрез координаторите по донорство. Със заповед на министъра ще бъдат създадени три работни групи, които да предложат по-добър механизъм за организация на процесите по донорство на ниво областни структури, както и да изработят препоръки за работата на координаторите по донорство.

Ананиев поиска от патриарх Неофит да подкрепи донорството

Ананиев поиска от патриарх Неофит да подкрепи донорството

Страната ни в момента изпитва остър недоститиг на донори

Зам.-министър Бойко Пенков допълни, че се подготвя и въвеждането на система за автоматизация и контрол на дейността относно оповестените в Изпълнителната агенция по трансплантации донори - какъв е донорът, къде се намира, кой и как го кондиционира и т.н.

От Министерството на здравеопазването увериха, че се работи по изготвянето и утвърждаването на медицински стандарт по донорство, който да стъпи на добрите европейски практики.

От своя страна координаторите по донорство призоваха да се провеждат повече обучения, за да се подобри качеството и организацията на тяхната работа. Ръководството на Министерството на здравеопазването пое ангажимент за провеждане на периодични срещи с координаторите по места и за надграждане на постигнатите до момента резултати.

Правят регистър на чакащите трансплантация

Правят регистър на чакащите трансплантация

МЗ започва информационна кампания и подготвя законодателна промяна за развитие на донорството в България