Лечението на пациентите с онкологочини заболявания е гарантирано и осигурено от Здравната каса. Това заявяват от институцията в специално съобщение, публикувано на сайта.

Уверението е във връзка с опасенията, че след одобряването на проекта за Национална здравна карта и нейното последващо прилагане, в следващите 36 месеца онкоболните пациенти няма да има къде да се лекуват в България и ще трябва да пътуват в Турция.

НЗОК е осигурила на онкоболните достъп до съвременно лечение в България посредством сключени от нея договори с 4 лечебни заведения за болнична медицинска помощ по Клинични пътеки №№258.3 и 258.4 за радиохирургия и роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания.

Комплексното лечение на онкоболните (осигуряване на всяка една отделна част от цялостния процес на лечение) е залегнало в новата Наредба №11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

За осигуряване на комплексността, при условията и реда на предстоящия нов Национален рамков договор за медицинските дейности за 2016 г., касата ще сключва договори с отделни лечебни заведения, които могат да осигурят всеки етап от лечението, или с техни обединения, заявяват от Касата.

От НЗОК посочват още, че именно защото лечението на онкоболните е приоритет, от тази година ще се осигурява заплащането и на медицинското изделие постоянен венозен порт, чиято употреба е щадяща за пациента и осигурява комфорт при провеждане на лечението.