Дефицит в парите на НЗОК ще има, но той може да бъде много малък. Това стана ясно от прогнозните разчети на Касата и оценката на Министерството на здравеопазването.

На днешното заседание на парламентарната здравна комисия Касата представи своя финансов отчет за първото полугодие. На база на тези числа тя прогнозира и дефицита в края на декември.

Отчетът обаче бе представен в отсъствието на шефа на Надзорния съвет на НЗОК, както и на управителя - това, очаквано, разгневи левицата. Въпреки настояването на червените точката от дневния ред да се отложи, тя не само бе разгледана, но и отчетът бе приет с 10 гласа "за".

Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков обяви, че по-рано очакваният дефицит бил от 102 милиона лева. Като се пресметне резервът на Касата обаче сумата пада значително - почти наполовина. С предприетите мерки на ръководството сега очакваме дефицитът да е до 18 милиона лева, доволен е Пенков.

Към 30 юни тази година приходите на НЗОК са били 1,5 милиарда лева, което е 49,5% от заложеното по план. Разходите пък са били с 4 милиона по-малко от същия период за 2014 г. или 51,6% от предвиденото.

37 милиона повече в сравнение с миналата година е събрала НАП, като Пенков е обнадежден, че до края на декември тази сума може да скочи още.