Повечето от милиардите тонове материали, които светът използва всяка година, трябва да бъдат рециклирани и използвани повторно, за да бъдат удържани климатичните промени под контрол, предупредиха изследователи, цитирани от "Ройтерс".

Само около една десета от 93-те милиарда тона материали, които се използват годишно, включително минерали, метали, изкопаеми горива и биомаса, се употребяват повторно, се казва в доклад на социалната компания Circle Economy, чието седалище е в Амстердам.

Главният изпълнителен директор на компанията Харалд Фридъл коментира пред "Ройтерс", че по-ефективното използване на тези ресурси може да помогне да се избегне надхвърляне на целите, заложени в Парижкото споразумение за климата от 2015 г. за ограничаване на средното покачване на глобалните температури до "доста под" 2 градуса по Целзий, а в идеалния случай до 1,5 градуса над равнищата от прединдустриалната епоха.

Човечеството изчерпи природните ресурси за годината, алармират от WWF

Човечеството изчерпи природните ресурси за годината, алармират от WWF

До края на 2018 г. човечеството ще живее на "екологичен кредит"

Според доклада на Circle Economy 62 процента от емисиите с парников ефект, с изключение на земеделието и горското стопанство, се изхвърлят в атмосферата по време на добива на материали, преработката им и производството на стоки.

За справянето с климатичните промени, политиките на правителствата досега се съсредоточаваха върху възобновяемата енергия, повишаване на енергийната ефективност и спиране на обезлесяването, се посочва в доклада.

Количеството на материалите, които светът използва, се е утроило от 1970 г. и може да се удвои до 2050 г., ако не се предприемат действия, показват оценките на ООН.

За да се намалят отпадъците и емисиите с парников ефект, икономиките трябва да се стремят да бъдат "кръгови" чрез повторно използване на продуктите, подчертава Фридъл.

Засега нямало опасност от "бой" за ресурси между държавите

Засега нямало опасност от "бой" за ресурси между държавите

Това може да се промени много скоро обаче

"Да направим нещата кръгови може да е болезнено - от промяната на потребителските и бизнес навици до казването на страните да въведат правилните регулации - но е осъществимо", добави той.

В Азия бързоразвиващите се икономики и урбанизацията водят след себе си огромни инвестиции в строителството и инфраструктурата, предлагайки шансове за насърчаване на кръгова икономика, коментира още Харалд Фридъл.

В Европа докладът призовава страните да максимизират стойността на съществуващите сгради, като удължат техния жизнен цикъл, да подобрят енергийната ефективност и да намерят нови приложения за тях.

Докладът очертава три широки плана за преминаване към кръгова икономика. Използването на продукти трябва да е максимизирано, като например чрез споделяне на автомобили или задържане на превозни средства за по-дълго време.

Папата зове за социална справедливост върху ресурсите, екозащитата на планетата е дълг

Папата зове за социална справедливост върху ресурсите, екозащитата на планетата е дълг

Достъпът до ресурсите на планетата да се основава на равенството, а не на икономически интереси

Рециклирането и намаляването на отпадъците също е от ключово значение, както и използването на естествени, нисковъглеродни материали в строителството, като бамбук и дърво вместо цимент.

Правителствата трябва да приемат планове за данъчно облагане и бюджетни разходи, които насърчават кръговата икономика, увеличавайки данъците върху емисиите с парников ефект и прекомерното производство на отпадъци, като същевременно ги намаляват за труд, иновации и инвестиции, се подчертава в доклада.

Финансовите стимули, които насърчават прекомерното използване на природни ресурси, като например изкопаеми горива, трябва да бъдат премахнати.