Европейската комисия предлага да се добавят 100 милиона евро за водещите програми на ЕС "Хоризонт 2020" и "Еразъм+". Предвижда се с допълнителните средства да се спомогне за укрепването на реакцията на ЕС на предизвикателства, като изменението на климата и допълнителното адаптиране на образованието към потребностите на пазара на труда.

80 милиона евро от допълнителните средства ще отидат за свързаните с климата научни изследвания в рамките на "Хоризонт 2020" - програмата за научни изследвания и иновации на ЕС. Целта е 35 % от бюджета на "Хоризонт 2020" да бъдат отделени за свързани с климата изследвания.

Останалите 20 милиона евро ще се изразходят за подкрепа на програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа "Еразъм+". Те ще допринесат и за изграждането на европейски университети. До 2021 г. ЕС иска да създаде 12 европейски университета, в които студентите ще могат да придобият диплома чрез комбиниране на обучение в различни държави от ЕС.

Днешното предложение трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета.