САЩ ще имат възможността да участват във военно-промишлени проекти на Европейския съюз, но само под ръководството на ЕС. Това се посочва в окончателното изявление на Съвета на ЕС на ниво външни министри по въпросите на отбраната и сигурността, съобщава ТАСС.

"Съветът на ЕС признава, че трети държави (извън ЕС) могат да предоставят значителна добавена стойност, когато участват в проектите на програмата ПЕСКО, но само при спазване на принципа на автономия на ЕС и неговите държави-членки в процеса на вземане на решения", - се казва в изявление.

В началото на май, европейски медии разпространиха писмо от заместник-министъра на отбраната за снабдяване и сигурност на САЩ Елън Лорд, адресирано до върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и заместник-председателя на Европейската комисия Юрка Катаинен, в което се изразява недоволство от изпълнението на европейската програма за сътрудничество в областта на отбраната ПЕСКО и особено проекти за развитие на европейската военна промишленост и приоритетно предоставяне на поръчки за защита на европейските компании.

САЩ предупредиха ЕС да не изключва оръжейните им компании от военния си съюз

САЩ предупредиха ЕС да не изключва оръжейните им компании от военния си съюз

Ограниченията за участието на американски компании били "отровни хапчета"

Лорд отбелязва, че тези действия на ЕС водят до дублиране на военните функции на ЕС и НАТО, появата на ненужна конкуренция между тези организации, появата на проблема със съвместимостта на различни военни системи, ненужно разпръскване на средства.

Писмото съдържа изискване за премахване на принципа за приоритетно предоставяне на военни поръчки на европейските дружества, както и заплаха от евентуално налагане на търговски ограничения от САЩ на европейската отбранителна промишленост.

В изявлението на Съвета на ЕС се подчертава също "добрият напредък, постигнат от страните от ЕС при изпълнението на 34 проекта за отбранителни програми в рамките на ПЕСКО" и призовава "не по-късно от 31 юли да се подават заявления за нови проекти".

Европейският съюз подчертава особено значението на бързото изпълнение на проекти в областта на военната мобилност - т.е. увеличаване на капацитета на европейската транспортна инфраструктура за бърз и безпрепятствен трансфер на военно оборудване в целия ЕС.

Каренбауер: Споделянето на тежест със САЩ е повече от военни разходи

Каренбауер: Споделянето на тежест със САЩ е повече от военни разходи

Тя отказва да определя Китай като враг, а по скоро "икономически конкурент"

Официалните документи на Европейския съюз не посочват посоката на прехвърляне на военно оборудване, но европейските медии директно пишат за прехвърлянето на сили и средства към границите на Русия.

Съветът на ЕС също така обещава да засили процеса на създаване на Европейския фонд за отбрана, насочен към подобряване на конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост и ефективността на развитието на военните технологии.

За тази цел се планира да се отпуснат специални средства в седемгодишния план на бюджета на ЕС за 2021-2027 г., който вече се координира активно в Съвета на ЕС.

Европейският съюз потвърждава желанието си да развие сътрудничество с НАТО в рамките на взаимните допълващи се възможности и да разшири взаимодействието в рамките на ЕС, за да се противопостави на хибридните заплахи.

НАТО е важен инструмент за сплашването на Русия, убеден Помпео

НАТО е важен инструмент за сплашването на Русия, убеден Помпео

Той призова Германия да увеличи разходите за отбрана