За модернизацията на жп прелезите, на която Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) отделя специално внимание и средства, както и за това как точно трябва да преминаваме през прелез, News.bg разговаря с директора на Поделение „Сигнализация и телекомуникации" към НКЖИ инж. Никола Калайджийски

Инж. Калайджийски, намираме се на един от 20-те модернизирани жп прелези. Разкажете ни какво точно представлява модернизацията.
Основната задача на Поделение „Сигнализация и телекомуникации" към НКЖИ е да обезпечи техническата безопасност при движението на влаковете в съответствие с националните и европейските изисквания. Основен приоритет ни е обезпечаването и на безопасното преминаване през жп прелези.
В момента се намираме на един от 20-те модернизирани прелези от компанията през настоящата 2015-та година. Това е прелезът на междугарието Илиянци-Курило. Представлява автоматизиран прелез с прелезно устройство от най-нов тип - трифарови табели. Тези табели имат три светлини. Едната от тях е лунно бяла мигаща светлина, която показва на водачите на превозни средства и на всички преминаващи, че автоматичното прелезно устройство е в изправност и към него не приближава жп возило.
Модернизацията на прелезите включва и поставяне на датчици на разстояние далеч от прелеза, в зависимост от скоростта на жп пътя. Тези датчици се задействат от влака, като те подават към машиниста сигнал за изправността на прелеза. Когато е изправен прелезът, светещата светлина трябва да е бяла и да мига. Тогава машинистът продължава движението със скоростта на жп пътя. Когато има неизправност или повреда на прелезното устройство, машинистът знае, че трябва да намали скоростта до 15 км в час с готовност да спре и да подаде сигнал внимание.
Датчиците се задействат при приближаването на жп състав и на трифаровата табела започват да мигат двете червени светлини в такт - 60 пъти в минута, а след 8 секунди започват да се спускат бариерите. Това предупреждение е по-ранно, за да може водачът да се предупреди и да се подготви за спиране. Целта ни е да не се получават удари по бариерните механизми.
За съжаление обаче недисциплинирани водачи се намират много. Именно заради това модернизацията на жп прелезите включва и видеонаблюдение. Такова има вече на 22 прелеза у нас, които са на по-интензивните места. Видеонаблюдението е денонощно и непрекъснато, сигнализирали сме за него с табели. За съжаление обаче това не помага.

Каква е стойността на модернизацията на жп прелезите от страна на НЖКИ?
Автоматизирането на прелезите в България се налага, защото чрез него се изключва субективният фактор при грешките и произшествията на жп прелезите. Това е една от най-важните ни задачи. Често в тежката обстановка, в която живеем, един човек може да се разсея, да изпусне влак и да не спусне бариерите. При техниката това е невъзможно.
По отношение на стойността на модернизацията за настоящата 2015-та година тя е над 5,7 млн. лева. Нека да се върнем назад в годината и да видим - През 2009-та година бяха модернизирани 16 прелези, през 2010-та година - 10, през 2011-та година са шест, през 2013-та година са най-много - 35. Общата стойност на модернизацията до сега на всички прелези у нас е 18,3 млн. лева. Парите са осигурени от националния бюджет, благодарение на дейното ръководство на НКЖИ.

Ще продължите ли модернизацията на жп прелезите и през предстоящата 2016-та година?
Нека да кажем, че до края на годината сме предвидили да модернизираме още пет прелеза по трета железопътна линия София-Карлово. За следващата 2016-та година сме заложили модернизацията на 20 нови прелеза. Така се надяваме да помогнем още повече за осигуряването на безопасността на движението по прелезите.

Разкажете ни за инвестиционната програма на Поделение „Сигнализация и телекомуникация" за следващата година.
С помощта на ръководството на НЖИК инвестиционната ни програма не е малка. Въпреки това обаче добре щеше да бъде ако имаме възможност да модернизираме не само прелези, но и гари. Все пак до сега сме направили и предвиждаме да подменим релсово токовите вериги с брочи на оси.
Друг елемент от инвестиционната ни програма е изграждане на оптични кабелни линии. Предвидено е да направим и инвестиции в осветление на гарите със съвременни осветители. До сега има такова на 13 гари. Така ще подобрим осветеността и маневрената дейност на гарите.