Общо 8 000 километра третокласни пътища се нуждаят от ремонт или реконструкция, за да отговарят на изискванията за качествено, комфортно и безопасно движение.
Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в отговор на депутатски въпрос по време на парламентарния контрол.

Според данни на МРРБ от 11 530 км третокласни пътища в страната, 930 км са в отлично състояние, 2 700 км са в добро, 2 560 км са в задоволително, 1 610 км - незадоволително и 3 730 км - в лошо.

По думите на Аврамова за ремонт приоритетно от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са предложени 1 214 км третокласни пътища.

Според прогнозата за подобряване на състоянието на приоритетните участъци са необходими над 930 млн. лв.

Обсъждат се възможности за финансиране както със средства от бюджета на АПИ, така и чрез целево финансиране. Целта е приоритетните отсечки да бъдат ремонтирани през следващата година, информира министърът.

Затварят пътищата през зимата, за да няма бедстващи хора

Затварят пътищата през зимата, за да няма бедстващи хора

Отчетоха добра организация за посрещане на зимния сезон

Предложението за ремонтите е на база възложената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) "инвентаризация" на републиканските пътища, която трябваше да набележи най-критичните за пътната безопасност трасета и да бъдат предприети своевременни мерки за подобряване на тяхното състояние.

Аврамова отбелязва, че основната причина, довела до тези незадоволителни констатации за състоянието на пътищата, е липсата на достатъчен финансов ресурс за развитие и поддържане на републиканската пътна мрежа през годините.

"Налага се обектите да се приоритизират, дейностите по текущ ремонт и поддържане - също. Въвеждането на ТОЛ системата и промените в Закона за пътища ще дадат възможност постъпленията от електронното таксуване да бъдат насочвани както към рехабилитация и обновяване на съществуващата инфраструктура, така и към строителство на нови пътни участъци", заяви Аврамова.

Аврамова безкомпромисна с качеството на пътищата

Аврамова безкомпромисна с качеството на пътищата

Работи се и по гаранционните срокове за изпълнение

Тя посочи още, че се предвижда по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 да се рехабилитират и реконструират републикански пътища ІІ и ІІІ клас на територията на 23 областни пътни управления.

"Не малко неща в последните 10 години се направиха и не малък финансов ресурс беше инвестиран по републиканската пътна мрежа", увери министърът.

Новият регионален министър Аврамова продължава с новите магистрали

Новият регионален министър Аврамова продължава с новите магистрали

Знанията и опита на Нанков са ценни за нея и са стълб за министерството