ЦИК отказвали регистрации на малки местни коалиции. В сигнал до редакцията на news.bg от "Коалиция за развитие на община Смолян" (КРОС) се оплакаха за административните пречки, пред които са изправени.

59 партии и 7 коалиции регистрирани за вота наесен

59 партии и 7 коалиции регистрирани за вота наесен

Несъответствия в документацията попречили на 5 партии и 1 коалиция

Те алармират, че първоначално са получили Решение номер 62131 - МИ за регистрация от ОИК Смолян с дата 9 септември 2019. На 10 септември обаче ОИК им е изпратила имейл, че на основание Решение номер 936-МИ от 2 септември на Централна избирателна комисия, е необходимо да променят наименованието на коалицията. То трябва да съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

ЦИК прие указанията за уседналост на местните избори

ЦИК прие указанията за уседналост на местните избори

Поне 6 месеца уседналост, за да имаме право на глас

"Искам да обърна внимание, че ЦИК не приема алинея 2 от чл.128 от Закона за Изборния кодекс, според която "забраната по ал.1 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие на лицата, представляващи коалицията", казаха от "Коалиция за развитие на Община Смолян". Те от своя страна имали пълномощно за съгласие на лицата, които представляват коалицията, т.е., необходимо е и очакват да получат регистрация, както го изисква законът. КРОС е подала възражение и очаква положително развитие.

Конкретно, става въпрос за следното: "Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция", гласят правилата на Централната избирателна комисия.

Регистрацията за местния вот започва на 2 септември

Регистрацията за местния вот започва на 2 септември

Партии и коалиции ще могат да се регистрират до 13 септември

Според Решението на ЦИК, коалиция с наименование "....за развитие на община....." може да бъде регистрирана за участие в изборите, ако в състава й има партия със същото име ("...за развитие на община...."), регистрирана в съда по надлежния ред. Проблемът е, че много от малките коалиции не са били уведомени навреме и това създава трудности при регистрацията им, а и довежда до откази и съответно неучастие в изборите за местна власт, които предстоят на 27 октомври.