Регистрацията на партии и коалиции за предстоящите местни избори започва на 2 септември 2019.

Това обяви на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия Александър Андреев. Крайният срок за регистрация е до 13 септември 2019 г.

За да може един гражданин да гласува, или да се регистрира като кандидат, е необходимо да е живял не по-малко от 6 месеца преди датата на изборите в населеното място. Това означава, че той трябва да има най-малко 6 месеца постоянен или настоящ адрес на територията на Република България или на населеното място, където ще гласува, каза още Андреев.

70,7 млн. лв. дава правителството за местните избори

70,7 млн. лв. дава правителството за местните избори

Те ще се използват за организационно-техническата подготовка на вота

Той посочи, че кандидатите трябва да са заявили своята уседналост 6 месеца преди изборите - 26 април 2019 г.

''В изборите за местната власт секции в чужбина няма да се разкриват'', допълни говорителят Таня Цанева.

ЦИК прие указанията за уседналост на местните избори

ЦИК прие указанията за уседналост на местните избори

Поне 6 месеца уседналост, за да имаме право на глас

Андреев припомни, че с измененията в Закона за партиите беше изменен и Законът за финансиране на партиите. Допуска се финансирането на партии от юридически лица, еднолични търговци, както и граждани на ЕС.

Стана ясно още, че възнаграждението за председател в секционна избирателна комисия ще е 100 лв., за заместник - председател и секретар - 90 лв., а за останалите членове - 80 лв. Ако тези лица са участвали в обучението, получават допълнително по 10 лв.

Един председател може да получи максимално 160 лв. общо, като изплащането на възнаграждението е след изборите.