След постъпил сигнал в ГД "Национална полиция" във връзка с нарушения на изборния процес, сигналът е докладван на компетентната районна прокуратура в Благоевград, съобщават от полицията.

Случаят е възложен за работа на ОДМВР-Благоевград от наблюдаващия преписката прокурор, с конкретни писмени указания за изпълнение.

Проверката е извършена под надзора на прокуратурата в Благоевград, с оглед изясняване на факти и обстоятелства, визирани в сигнала на ГД "Национална полиция", са били установени и снети писмени сведения от значителен брой хора. Писмено сведение по случая е следвало да даде и Андон Тодоров.

След изпълнение на всички указания, дадени от РП-Благоевград, преписката е докладвана на наблюдаващия прокурор за произнасяне по компетентност.