Депутатите приеха на второ четене Закона за хората с увреждания.

Законопроектът предвижда от 1 януари 2021 г. създаването на Държавната агенция за хората с увреждания, която да осъществява дейности, свързани с изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите и координиране на политиката за правата на хората с увреждания.

Целта е единната структура да координира изпълнението на цялостната държавна политика за правата на хората с увреждания.

Отзад напред тръгнали промените за хората с увреждания според Петков

Отзад напред тръгнали промените за хората с увреждания според Петков

Системата на медицинската експертиза все още не е докрай реформирана

Създава се Съвет за наблюдение, който да гарантира защитата на правата на хората с увреждания и да извършва дейности по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания, както и да провежда консултации с представителните организации на и за хора с увреждания.

БСК е против философията на Закон за хората с увреждания

БСК е против философията на Закон за хората с увреждания

Бизнесът иска включването на хората с увреждания на пазара на труда

Координацията на органите, имащи отношение към реализацията на правата на хората с увреждания на национално, регионално и местно равнище се налага, заради необходимостта от повишаване на ефективността, както на отделните структури при постигане на общите цели, така и за ефективното използване на ограничените ресурси, с които разполага държавата.

Определят се нови форми на подкрепа, идентифицирани чрез индивидуална оценка на потребностите, която изследва свързаните със здравословното състояние на човека с увреждания, функционални затруднения и наличието на бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности, както и вида на необходимата подкрепа.

Бисер Петков: Изготвяме изцяло нов закон за хората с увреждания

Бисер Петков: Изготвяме изцяло нов закон за хората с увреждания

Майките на децата с увреждания влизат в работната група

Чрез установяване на вида подкрепа, човекът с увреждане се насочва към компетентните институции и организации за реализиране на съответните му права.

НПО: Законопоектът за хората с увреждания е новото име на сегашния закон

НПО: Законопоектът за хората с увреждания е новото име на сегашния закон

Сегашният НСИХУ трябва да бъде закрит

Новият подход при изготвяне на индивидуалната оценка предвижда същата да се извършва от специализирани отдели към дирекции "Социално подпомагане", в чиито функции ще бъде заложено основно да осъществяват тази дейност. Специализираните отдели ще бъдат сформирани от квалифицирани експерти, обучени за работа с хора с увреждания.

Имаме един нов закон, който гарантира правата на всички хора с увреждания и им дава нови форми на подкрепа. Това заяви социалният министър Бисер Петков след приемането на Закона за хората с увреждания.

Петков е доволен, че за първи път финансовата подкрепа е обвързана с линията на бедност и размера ѝ е определен в самия закон. Само за тази месечна финансова подкрепа, която е диференцирана в 5 групи в бюджета на МТСП за следващата година са предвидени 426 милиона лева, изтъкна той.

В закона са предвидени мерки за заетост за хората с увреждания, което е тяхната реална интеграция, обясни Петков.

Убеден съм, че с приемането на закона се поставя основата за цялостна реформа на политиката за хората с увреждания, по мнението му.

Задоволство изрази и омбудсманът Мая Манолова.

Истинската победа ще бъде утре, когато Законът за личната помощ бъде приет, коментира тя. Каузата на майките на палатките е свързана със Закона за личната помощ, който очакваме депутатите да приемат утре, допълни общественият защитник. Тя се надява на утрешния Никулден да бъдат събрани палатките.

Образователната система остава недостъпна за децата в увреждания

Образователната система остава недостъпна за децата в увреждания

Всички системи трябва да подпомагат закрилата на детето, обяснява Надежда Денева