Депутатите се заеха с актуализацията на бюджета заради сделката за изтребителите. Това стана веднага след като сделката беше ратифицирана от народните представители.

Със законопроекта се цели финансовото обезпечаване на придобиването на нов тип бойни самолети от въоръжените сили на Република България, обясни шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова. С актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се осигурява необходимият ресурс в размер на 2.1 млрд. лв., изтъкна тя. 

Думите й срещнаха отпор в редиците на БСП. Най-бедната страна в ЕС ще финансира държавния дълг на богатата и високо развита страна САЩ. Това заяви червеният депутат Румен Гечев по време на дебатите за актуализация на бюджета. Не сме съгласни авансово да се плащат 2,3 млрд. лева срещу чертеж за F-16, подчерта той.

На друго мнение бе депутатът от ДПС Йордан Цонев. Ще подкрепим промяната в бюджета за F-16, каза Цонев. Това е начинът на България да бъде гарантирана националната сигурност, териториалния и политическия суверенитет, защити той проекта. Няма как да скриете, че сте в управлението, отговори на това социалистът Николай Цонков.

Менда Стоянова не знае детайли от преговорите за Ф-16

Менда Стоянова не знае детайли от преговорите за Ф-16

Шефът на бюджетната комисия в НС твърди че парите ще са в наша сметка в САЩ

Съществен момент във финансовия модел на тези договори е  начинът на плащане, който предвижда определената цена (cash with acceptance), посочена в международните договори с правителството на САЩ, да се депозира изцяло в кратък срок след тяхното подписване по сметка на федералното правителство, подчерта Стоянова.

Няма възможност за друг начин на плащане, тъй като досега българската държава няма големи доставки на въоръжение от САЩ.

Депозираните пари ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите. 

И БСП щели да купят F-16, убеден Каракачанов
Обновена

И БСП щели да купят F-16, убеден Каракачанов

124 депутати одобриха на първо четене покупката на осем изтребителя Ф-16

Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава.

Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца, стана ясно от доклада на Менда Стоянова. Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк.

В него може да участва Българската народна банка като агент на държавата. Стандартно парите се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове с различна срочност. При евентуално реализиране на описаната възможност би могло да се очаква държавата да реализира приходи от инвестиране с нетна доходност от около 1,5 на сто, ако няма съществени промени на текущите пазарни условия.

Този финансов модел за реализиране на проекта за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет", в изпълнение на Решението на Народното събрание от 16 януари 2019 г., изисква осигуряването на допълнителни разходи над одобрените от Народното събрание със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., което налага изготвянето и предлагането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година.

Предвид посоченото по-горе условие, постигнатите договорености по отношение на цената на пакета по сделката, която възлиза на 2 198,3 млн. лв. (изчислена при прогнозен валутен курс на лева спрямо щатския долар от 1,75 лева за долар), както и отчитайки допълнителните очаквания на Министерството на отбраната, с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предлага да се увеличи размера на разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2 100,0 млн. лева.

Същевременно със законопроекта се предлага и намаление на разходи по държавния бюджет. Предвидено е планираните в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. средства в общ размер на 271 млн. лв. за реализиране на други проекти за модернизация на Българската армия да не бъдат разходвани през настоящата година.

Отчитайки нетното увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 1,829 млрд. лв. в законопроекта за промени на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева.

Изготвените разчети за основните параметри по консолидираната фискална програма предвиждат бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2019 г. да бъде отрицателно в размер на 2,429 млрд. лв. или 2,1 % от прогнозния БВП, което произтича от изпълнение на Решението на Народното събрание от 16 януари 2019 година.

Припомняме, на 10 юли 2019 г. министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха покупката на 8 изтребителя Ф-16.

Вчера в комисията по отбрана сделката за Ф-16 беше одобрена, като БСП, "Воля" и "Атака" се обявиха против.

На 15 юли правителството актуализира бюджета заради закупуването на изстребителите. В законопроекта се предвижда и увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева.