Комисията за борба с контрабандата разгледа постъпилите становища по Закона за горивата, предложен от патриота Емил Димитров-Ревизоро. Проектът разбуни духовете в различните гилдии. Бизнесът го подкрепя, но земеделците скочиха и дори заплашиха с протести преди време.

Наложи се намесата на премиера Бойко Борисов. Ревизоро от своя страна обясни, че е склонен на отстъпки и успокои притесненията им. Всички забележки са отразени в законодателната инициатива. Законопроектът има за свои основни цели да идентифицира икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефтопродукти, да намали сивия сектор в основен бранш на българската икономика, да повиши събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности, както и да осигури лоялна конкуренция на пазара на горива в страната.

Министерството на финансите и приходните агенции - НАП и Агенция "Митници" към момента не могат да решат проблема с контрабандата на горива и нелоялната конкуренция, защото работят с общо законодателство - Закон за акцизите и данъчните складове и Закон за данък върху добавената стойност, както и нормативните актове по прилагането им, което регулира множество дейности, без да отчита спецификата им. В този смисъл се налага необходимостта от специфично регулиране на сектора, който устойчиво да повиши приходите в държавния бюджет.

Депутатите обсъждат Закон за горивата

Депутатите обсъждат Закон за горивата

Въвежда се регистрационен режим на икономическите оператори

Проектозаконът въвежда регистрационен режим на икономическите оператори, без да се създава сериозна административна намеса, каквато би се създала с лицензионен режим. Въвеждането на складови наличности за съхраняване на горива, въвеждане на обезпечение за извършване на дейности по смисъла на закона, минимални изисквания към физическите лица, които управляват тези дейности, поставянето на равни и ясни критерии към всички икономически оператори са основните мерки, които следва да гарантират доброто функциониране на пазара. За първи път се въвеждат определения за понятия като "търговия на едро", "търговия на дребно", "съхранение на нефтопродукти", "транспорт на нефтопродукти" и "бензиностанция".

Предвижда се административното регулиране да се извършва от министъра на икономиката, подпомогнат от нарочно специализирано звено.

Имаме най-ниски цени на горива в Европа, очаква се увеличение

Имаме най-ниски цени на горива в Европа, очаква се увеличение

Сивият сектор при горивата е в рамките на 25-30%, коментира Андрей Делчев

За осъществяване на сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход се създава Консултативен съвет към министъра на икономиката, който е съвещателен орган и в него участват по един представител на всички държавни институции, ангажирани с прилагането на закона и представител на браншови организации, на лица осъществяващи икономическите дейности. КРИБ подкрепят за затягането на контрола и според работодателите основният проблем за решаване пред страната е намаляване на бюджетния дефицит, държавата следва да концентрира всичките си усилия към генериране на приходи, по-висока събираемост на данъчните задължения и пресичане на контрабандата. Количественото измерение на последната в сектор "течни горива" се изразява в гигантски злоупотреби от над 1.4 млрд литра дизел и се равнява на над 35% от годишния пазар на дизел в Република България (по данни от анализ на Министерство на финансите от януари 2015 и Националния статистически институт). В същото време според наскоро публикувано икономическо изследване България се нарежда на първо място сред държавите в Европейския съюз - с дял на сивата икономика от над 30%.

Порожанов: Земеделците нямат интерес от контрабанда на горива

Порожанов: Земеделците нямат интерес от контрабанда на горива

Решението за земеделците е добро според министъра

Срещу проекта скочиха земеделците. Според тях с този законопроект, внесен от група народни представители, ще бъдат вменени на земеделците неприложими изисквания, сред които извънредно тежък бюрократичен и финансов режим на регистриране. Земеделските производители трябва да бъдат изключени от обхвата на законопроекта. Закупуването на нивомери за земеделските съдове за гориво ще струва на земеделския бранш около 100 млн. лв. И в момента те са подложени на множество проверки, заради връщането на акциз и ДДС за горивото. Фермерите трябва да са извън обхвата на законопроекта, решиха вносители и земеделци след множество дискусии.