Предлаганите към момента решения за колекторските фирми и длъжниците са "на парче" и в ущърб на потребителите. Това се казва в становище на Асоциацията на колекторските агенции в България. Те съобщиха, че подкрепят търсене на решение на съществуващия проблем с "вечния длъжник" през законодателни промени

От изтъкнаха, че остава отворен въпросът какво се случва със задълженията за над 10-годишен срок. Информацията е от Асоциацията.

Въвеждането на безусловна 10-годишна давност на всички задължения на физическите лица не само, че няма да реши проблема с "вечния длъжник", но и ще създаде поредица от нови проблеми и рискове, които ще бъдат платени от добросъвестните граждани.

Промените в Закона за задълженията и договорите, приети на първо четене през изминалата седмица, крият множество подводни камъни. Прибързаното окончателно приемане може да доведе до сериозни сътресения на икономическата среда у нас, предупредиха от асоциацията. Това решение трябваше да бъде съобразено с мненията на експертите - икономисти, финансисти, банкови институции и без да се отчетат позициите на Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, КРИБ, Асоциацията на банките, ВКС.

Депутатите сложиха край на вечния длъжник
Обновена

Депутатите сложиха край на вечния длъжник

Законопроектът беше приет единодушно на първо четене

От браншовата асоциация изтъкват, че световните практики предлагат законово решение на проблема с "вечния длъжник" през закон за личния фалит. Той би защитил хората, изпаднали в невъзможност да изплащат дълговете си, след задължително обследване на тяхната добросъвестност.

Текстовете на приетите на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите предполагат безусловна давност, т.е. след изтичането на 10-годишния срок кредиторът да изгуби всяко право да търси дължимото, поемайки всички финансови щети за своя сметка.

От Асоциацията твърдят, че давността е намеса в договорните отношения между две страни, като автоматично освобождава неизрядната страна от поетите ангажименти. Това ще повлияе върху икономиката и финансовия сектор в страната, като затрудни и оскъпи ресурса.

Давността ще донесе неминуем обществен дисбаланс между хората, които чакат изтичането на 10-те години, и тези, които съвестно погасяват задълженията си.

От Асоциацията твърдят, че ако даден потребител е изпаднал в затруднения, то най-вероятно той има повече от един кредит, което означава, че отпадането на един от тях не би решил ситуацията. Остава отворен и въпросът какво се случва с онези задължения, чийто срок е по-дълъг от 10 години.

От Асоциацията признават, че проблем има, но той трябва да се реши след експертен дебат и в унисон с установените правни и етични норми за договорните отношения в една правова държава.