КПКОНПИ спря да разследва Мария Габриел, ЕП не им е в юрисдкицията. Като евродепутат, Габриел не е лице, заемащо публична длъжност и няма конфликт на интереси, съобщава БТВ, цитирайки решение, публикувано от Комисията за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество. 

Комисията е прекратила производството по сигнал срещу нея. В сигнала, с приложени и медийни публикации се твърди, че Габриел е ползвала под наем общинско жилище, с месечен наем в размер на 400 лева.

Договорът е сключен през октомври 2010 г., когато Габриел вече е евродепутат с 30 000 лв. месечен доход, а апартаментът е собственост на дружество. Според твърденията, цената на наемите в този период и в съответния квартал са в диапазона 1400-1600 лв. 

Цацаров: Проверките на апартаментите продължават

Цацаров: Проверките на апартаментите продължават

Становището на КПКОНПИ нямало да им повлияе

КПКОНПИ установява, че членовете на Европейския парламент не са лица, заемащи публична длъжност по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В периода на действие на договора за наем от 1 октомври 2010 г. до 31 август 2012 г. Габриел не е заемала публична длъжност.

Тя е член на ЕП от от 2009 до 2017 г. и това се явява пречка за разглеждане на постъпилия сигнал и е основание за прекратяване на производството, обяснява комисията.

Антикорупционната комисия изпраща административната преписка на Софийска градска прокуратура и прокуратурата да прецени дали да протестира до съда в едномесечен срок решението, с което се установява липса на конфликт на интереси.

Габриел иска силен ресор в ЕК, уважават я

Габриел иска силен ресор в ЕК, уважават я

Борисов винаги дава шанс, трябва работа и смирение, безкомпромисен е когато не се поправят нещата, обясни тя относно Цветанов