Министрите от кабинета одобриха изплащането чрез бюджета на Министерството на образованието и науката на 12 120 британски лири в левова равностойност за обучението на един ученик.

Правителството помага на ромско момче за обучение  в Кеймбридж

Правителството помага на ромско момче за обучение в Кеймбридж

15-годишният Марсело Илиев е приет с отличие

Марсело Илиев учи в Cambridge School of Visual & Performing Arts, Великобритания. Сумата представлява две вноски от по 6060 британски лири за втория и третия семестър от обучението му през академичната 2017/2018 година, съобщиха от Министерския съвет.

Държавата дава 4440 британски лири за общежитие на наше момче в Кеймбридж

Държавата дава 4440 британски лири за общежитие на наше момче в Кеймбридж

Марсело Илиев от Монтана се преборил с голяма конкуренция

В периода 2015-2017 г. правителството одобри няколко плащания в размер на левовата равностойност на 32 030 британски лири, чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН).

От бюджета на МС се предоставят вноски за настаняване в общежитие на Марсело Илиев в CATS College Cambridge за шестте семестъра от двугодишното му обучение и за първия семестър на обучението му в Cambridge School of Visual & Performing Arts.

МОН плаща 8880 британски лири за общежитието на Марсело Илиев

МОН плаща 8880 британски лири за общежитието на Марсело Илиев

Момчето е от циганската махала "Огоста" в Монтана, прието в Кеймбридж

Срещу финансовата помощ за още две академични години Марсело Илиев се ангажира да участва в инициативи на министерството за насърчаване обхващането и задържането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система. Чрез работа за и в рамките на етническата общност да участва в семинари, конференции, кръгли маси и други събития, като оказва подкрепа за личностно развитие на деца, които срещат трудности в обучението, и деца и ученици с изявени дарби, включително и от етническите малцинства.