Новият подход за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване и подготвяните промени в Закона за водите обсъдиха в Съвета на учените към министъра на околната среда и водите Нено Димов в МОСВ.

Директорът на дирекция "Управление на водите" на МОСВ Илияна Тодорова коментира, че предложението за промяна на режима в България има за цел да гарантира опазването на водните ресурси, като се въведе възприетата от Европейската общност концепция за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване на база оценка на риска. Проектът на промени предвижда въвеждане на три нива на защита - "защитен пояс", "охранителна зона" и "зони за защита на водите".

Тодорова обясни, че промените в закона ще бъдат обсъдени на широка дискусия с всички заинтересовани страни. Ще се даде възможност местните общности и стопанските субекти да защитят интереса си. С дискусията в Съвета на учените се дава начало на обсъжданията на експертно ниво.

"Едно от първите предизвикателства беше това как да интегрираме различните системи за наблюдение на качеството на атмосферния въздух - системата за граждански мониторинг, на ИАОС и на Столичната община, за което работим заедно с НИМХ и Физическия факултет към СУ "Св. Кл. Охридски". През тези месеци получихме независима експертна оценка и по конкретни казуси - за защитена зона "Калиакра" и за природен парк "Витоша", добави министърът.

Мерките за чист въздух са неефективни, критикуват „Активни потребители“

Мерките за чист въздух са неефективни, критикуват „Активни потребители“

По-високият данък върху старите автомобили няма да промени автопарка

"Водата е обект на ключов интерес в цялата човешка дейност и затова е важно да се намери балансът между това как да я използваме и за питейни нужди, за възобновяема енергия и за напояване", добави Димов.

"Желанието на министерството е нашият научен съвет да е първият кръг от хора, който разглежда предложенията за промени в Закона за водите. Затова днес започваме дискусия, която ще се разшири и с други институции и заинтересовани организации", коментира Нено Димов. 

Нено Димов с една дума променя ситуацията на Витоша
Обновена

Нено Димов с една дума променя ситуацията на Витоша

В плана за Витоша "забранено", да се смени с "разрешено"

"Изцяло подкрепям тези предложения, защото те са в защита на питейните води", коментира доц. Ирина Костова (УАСГ). Положителни становища за новия режим на опазване на питейните води изразяват и други членове на Съвета. Сред участниците в заседание са още почетните членове акад. Александър Александров, проф. Никола Колев и проф. Георги Цанков, както и проф. Христомир Брънзов (НИМХ към БАН), доц. Анна Ганева (ИБЕИ към БАН), доц. Петинка Галчева (Шуменски университет), доц. Христо Хинков (НЦОЗА), проф. Валентин Колев (ТУ София) и комисар доц. Иван Тодоров (Академия на МВР).