Министърът на образованието и науката Галин Цоков проведе среща с Андреас Шлайхер, директор на дирекция "Образование и умения" и ръководител на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Двамата договориха изготвяне на допълнителни анализи за България и подкрепа за реформиране на системата за оценяване в образованието у нас.

Информация за разговора беше оповестена от Министерството на образованието и науката (МОН). Той беше проведен във Финландия в рамките на форум за преглед на актуалните образователни политики, организиран от ОИСР. Срещата е инициирана от Галин Цоков заради ниските резултати на българските ученици в международните сравнителни проучвания. По думите му е започнала серия от реформи с цел да бъде поставена основата за цялостна промяна в начина на оценяване на знанията на учениците, които да бъдат насочени към формиране на умения и компетентности вместо наизустяване на знания. "Притеснени сме и от продължаващите ниски резултати на учениците ни в последните изследвания на PISA през 2018 г. и искаме да поставим основата на истинска промяна, която да ни оттласне от дъното на международната класация", коментира просветният министър.

Според Андреас Шлайхер България е в ситуация, в която само може да подобрява резултатите. По думите му в по-лоша ситуация са държави, за които се отчита сериозен спад по данни от международното изследване. Той заяви, че България показва устойчивост, която може да се разглежда и като основа за надграждане на резултатите ѝ.

Умуваме заедно с Румъния как да повишим качеството на образованието

Умуваме заедно с Румъния как да повишим качеството на образованието

МОН прави преглед на обучението на бъдещите учители в университетите

Шлайхер пое ангажимент неговият екип да подпомогне МОН в изготвянето на тестове за училищата в страната, както и с методическа помощ за промяна на модела на преподаване.

По покана на Галин Цоков Андреас Шлайхер ще участва дистанционно във форум за дигитализацията в българското образование през първата половина на декември. През февруари в България ще бъде организирано и съвместно събитие с ОИСР, посветено на промяната в съвременното училищно образование, в което Шлайхер също ще вземе участие.