Депутатите от 49-то Народното събрание приеха на второ четене текстовете от Наказателно-процесуалния кодекс за механизъм за разследване на главния прокурор. Текстовете бяха приети единодушно и без дебат. Вносител на законопроекта е Министерски съвет.

Народните представители приеха ред за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор. За целта трябва да е необходимо съобщение за данни за извършено престъпление, което ръководителят на наказателната колегия на Върховния касационен съд изпраща на Софийската градска прокуратура за произнасяне по общия ред.

Преписката се разпределя на принципа на случайния подбор на съдия, който се назначава за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, при условията и по реда на същия закон.

Гешев се закани, че няма да позволи да се пипа Конституцията с мазни пръсти

Гешев се закани, че няма да позволи да се пипа Конституцията с мазни пръсти

Главният прокурор ще се постарае всички престъпници да влязат в затвора

Прокурорът за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, ръководи досъдебното производство и участва в съдебното производство. В случай че в шестмесечен срок от съобщението възникнат и други законни поводи за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление от главния прокурор, те се разглеждат от прокурора.

Ако в този срок е отказано образуване на досъдебно производство, не са налице други законни поводи или е прекратено образуваното наказателно производство, след изтичането на този срок прокурорът за разследването на престъпления, извършени от главния прокурор, се възстановява на заеманата преди това длъжност като съдия.

При наличие на данни за обстоятелства за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт, които не съставляват престъпления, прокурорът за разследването, изпраща събраните материали на министъра на правосъдието.

Механизмът за разследване на главния прокурор - от удар в стената до свежа глътка въздух

Механизмът за разследване на главния прокурор - от удар в стената до свежа глътка въздух

Крум Зарков: Промените в НПК ще решат безкрайните мъки

В сега действащото законодателство решенията на Пленума на Висшия съдебен съвет за бюджета на съдебната власт и за освобождаването и назначаването на главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС се приемат с мнозинство, не по-малко от 17 гласа. Промяната сега е следната - по отношение на главния прокурор гласовете стават 13 гласа.

Последва спор между депутатите от ПП/ДБ и "Възраждане" защо промяната е само за главния прокурор. Никола Минчев и Атанас Славов напомниха, че прокурор, бил той и главен, не е равносилен на съдия, бил той и председател на върховен съд. Депутатът от "Възраждане" Петър Петров  обаче настоя, че тримата са "административни ръководители". Славов обаче опонира, че не е така и Венецианската комисия го е показала.

"В правовата държава една от основните ценности е наличието на независим съд. Изключително важно е да гарантираме съдийската независимост и една от основните гаранции за това е съдийското самоуправление ,т.е- да гарантираме максимално голямо участие при вземането на кадровите решения, които касаят функционирането и устройството на съда. Разбираме, че това е конституционен въпрос, но все пак трябва да гарантираме, че това, което е достигнато към настоящия момент като законодателен стандарт", смята Надежда Йорданова от ПП/ДБ. Тя предупреди, че трябва да се избегне ситуация, при която някой сам да трябва да иска отстраняването си - тоест главния прокурор.

Дебатът в пленарна зала мина относително вяло за очакванията, които се възлагат на законопроекта. Текстовете бяха гласувани с 210 гласа "за", като БСП не участва в гласуването, тъй като напусна залата по-рано през деня

Нуждата да се създаде механизъм за контрол над главния прокурор у нас датира още от 2009 г., постановено и от решението на съда в Страсбург, който констатира, че бившият главен прокурор Никола Филчев е възпрепятствал разследване на убийството на прокурор Николай Колев, прострелян пред дома си през 2002 г. Измененията, свързани с този механизъм, бяха включени и като част от реформите, които държавата ни трябва да извърши, за да усвои финансовите средства по Плана за възстановяване и устойчивост. 

Отделно на това от приемането на някои от измененията в НПК и Закона за съдебната власт зависи и отпадането на мониторинга на ЕК за правовия ред и върховенството на закона у нас, като така и поставя макар и индиректно проблема с неприемането на България в Шенген.