От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настояват за допълнителна финансова подкрепа на предприятията през периода 2021-2027 г. това се казва в специално становище, одобрено от Националния съвет на Асоциацията, съобщиха от АИКБ.

От АИКБ изразяват принципната си подкрепа към проектите на Плана за възстановяване и устойчивост, Споразумението за партньорство и оперативните програми за програмния период 2021-2027 г. Работодателите настояват да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите.

АИКБ и КТ "Подкрепа" искат подкрепа за бизнеса в "черните дни за икономиката"

АИКБ и КТ "Подкрепа" искат подкрепа за бизнеса в "черните дни за икономиката"

Да не се ревнува кой бизнес работи и кой - не, настоява Велев

Заложеният в Плана кумулативен растеж на БВП от 21,7% за периода 2021-2025 г., трябва да е по-амбициозен и да преследва минимум 6% ръст на годишна база. За да бъде постигнат този растеж, от Асоциацията настояват да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева. Те може да бъдат осигурени чрез трансформиране от други области от грантове в нисколихвени кредити (основно при финансирането на проекти за енергийна ефективност). От АИКБ предполагат, че това може да стане чрез:

  • Допълнителни средства за новосъздадените три фонда: "Технологична модернизация", "Зелен преход" и "Дигитализация" в новия елемент на Стълб 1 "Програма за икономическа трансформация" - така че общата им сума да нарасне до 1,3 млрд. лева (при сега предвидени 900 млн. лева);
  • Допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения - в размер на 300 млн. лева. По този начин, заедно с предвидените в момента 200 млн. лева, общата сума на финансовата подкрепа ще нарасне до 500 млн. лева, което ще позволи поне 1/3 от работещите в България да бъдат обхванати от тази програма;
  • Ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на производството и съхранението на електрическа енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата.

От АИКБ съжаляват, че не са приети редица конкретни техни предложения. Необходим е ясен механизъм за планиране, наблюдение и контрол на изпълнението на Плана, в който участие да вземат социалните партньори и заинтересовани страни.

Националният план за възстановяване и устойчивост: какво следва

Националният план за възстановяване и устойчивост: какво следва

Парламентът обаче няма особено полезни ходове

В оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които в голяма степен отговарят на реалностите на нуждите на българската икономика, социална и образователната сфера. Най-сериозно внимание е отделено на програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", пишат от АИКБ.

Изключително важно е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти. За асоциацията акцент трябва да бъде поставен върху безвъзмездната финансова помощ за българските компании. Отдаването на приоритет на финансовите инструменти би довело до стимулиране на дългова спирала в производствения сектор на България и липса на реална инвестиционна помощ за българските предприятия през следващите седем години, предвид влошената ликвидност и кредитоспособност на предприятията.

Безвъзмездното стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия би довело до минимизиране на вредите и би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката, твърдят работодателите.

Любомир Дацов: ГЕРБ извиват ръце с Националния план за възстановяване и устойчивост

Любомир Дацов: ГЕРБ извиват ръце с Националния план за възстановяване и устойчивост

Дефицитът се увеличава заради непремерени политически решения

В така разглеждания вариант на оперативната програма АИКБ не среща отделено внимание на Северозападния регион. Този регион продължава да е със значително по-ниско ниво на развитие от останалите. Асоциацията предлага да се впишат текстове, осигуряващи неговото приоритетно стимулиране, особено в Приоритет 1 "Иновации и растеж".

От АИКБ препоръчват и програмите "Развитие на човешките ресурси", "Наука и образование", "Развитие на регионите", "Транспортна свързаност" и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.