От Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) недоволстват, че правителството отказва да отдели бюджет за превенция на риска с цел намаляване броя на загиналите и ранените при пътно-транспортни произшествия. Информацията е на ЕЦТП.

Те се позовават на официално писмо до Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) от Министерството на финансите. Писмото от финансовото ведомство е в отговор на предложение от края на октомври от ЕЦТП до премиера Бойко Борисов, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП) и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Строим пътища и в пандемията, хвали се Борисов пред доктори

Строим пътища и в пандемията, хвали се Борисов пред доктори

Първият участък от АМ "Европа" готов предсрочно

В него настояването ни бе да бъде отделен бюджет за пътна безопасност в размер на поне 1% от текущия дефицит в сектора. По данни на АПИ този дефицит възлиза на 3,5 млрд. лв.

Мотивът на неправителствената организация е, че в проектобюджета на МРРБ за 2021 година са разчетени допълнителни средства и те желаят да бъдат насочени към текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Те цитират интервю на регионалния министър Петя Аврамова от днес, че в бюджета за 2021 година са предвидени 110 милиона лева повече за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа.

От Центъра цитират решение на МС от 26 октомври 2020 година, с което са приети Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 - 2030 г., както и План за действие 2021 - 2023 г. с приложения към него.

В стратегията е записано, че сред областите на въздействие са "Развитие на толерантни към човешките грешки пътища, осигуряващи универсална мобилност при подхода "безопасна система" и смекчаващи рисковете на градската среда. Безопасна експлоатация на съществуващата пътна инфраструктура, чрез: идентифициране броя и мястото на инцидентите по тип потребител на пътя; анализ на риска за всяка група потребители; установяване на опасните участъци с оглед предприемане на коригиращи мерки; извършване на оценка на безопасността и прилагане на доказани инженерни решения; управление на скоростта в процеса на проектиране и експлоатация на пътната мрежа", а също и "Обективна оценка на съществуващата организация на движение и развитие на интелигентни транспортни системи за управление на трафика.".

В програмата са заложени и други дейности, свързани с превенцията, но те могат да се реализират само с бюджет.

От Центъра смятат, че това, че няма бюджет е причина за многобройните катастрофи.

"Посочените в Националната стратегия превантивни мерки, които трябва да бъдат предприети, няма как да се реализират без целенасочени инспекции от експерти и без прилагането на модерни технологии", уверяват от Центъра.