Преработване на Националния план за възстановяване и устойчивост и отмяна на либерализация на енергийния пазар. За това настояват в декларация от КТ "Подкрепа" към политиците от предстоящото 48-мо народно събрание.

Мотивите им са:

"В средата на 2021 г. либерализацията на енергетиката за юридическите лица беше приложена безусловно под натиска на европейските регламенти. Не само компании, но и общини, детски градини, болници, обществени организации, вкл. синдикати бяха принудени да "избират" доставчик на електроенергия. А цените на борсата се увеличиха главоломно", пишат от КТ "Подкрепа". 

5 млн. лв. на ден има за малкия бизнес от ПВУ

5 млн. лв. на ден има за малкия бизнес от ПВУ

До края на тази година по новата програма за конкурентоспособност ще бъдат одобрени 130 млн. лв.

Скоро увеличението на цените ще сполети и домакинствата, които понастоящем са защитени от регулирани цени, прогнозират от синдиката.

От КТ "Подкрепа" настоява за генерални реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост, които да предотвратят опасността българските граждани да бъдат лишени от достатъчно и достъпно електричество. На първо място, категорично настояваме да отпадне ангажиментът за намаляване на въглеродните емисии от производството на електроенергия с 40%, вземайки изходните нива от 2019 г.

КТ "Подкрепа" настоява либерализацията на енергийния пазар да бъде отменена, вкл. планираното от началото на 2023 г. преминаване на домакинствата към свободен пазар. Да бъдат гарантирани количества електроенергия на регулирани цени за българския пазар - юридически и физически лица, и само остатъкът да се търгува на борсата, където от него имат възможност да купуват и чужди компании. Да, това противоречи на правилата, наложени от Европейския съюз. Но когато правилата са нехуманни, следва да се нагодят спрямо нуждите на хората, а не обратното, категорични са от синдиката

Работодателите искат да се отложи обединяването на енергийния пазар

Работодателите искат да се отложи обединяването на енергийния пазар

Според тях това би рефлектирало върху цената на тока

От синдиката признават нуждата от предприемане на мерки за опазване на околната среда, но препоръчват те да бъдат съобразени с физиологичните нужди на хората, а към момента това не е така.

Зелената сделка на ЕС ни принуждава да затваряме енергийни мощности, за които не съществува реална алтернатива. А без електроенергия на достъпна цена рухват всички системи, ще затворят предприятия, ще се увеличат безработицата и бедността. ЕС не ни предлага сделка, а ултиматум, чието изпълнение е самоубийствено за нашата икономика. Призоваваме българските управляващи да кажат твърдо "НЕ" на безумни решения, които ще имат тежки икономически и социални последици за страната ни! Зелената политика трябва на първо място да се погрижи за човека, в противен случай в нея няма нищо хуманно.

От синдиката искат да се върне прилагането на необлагаем минимум. Той следва да важи за всички доходи. Основа за функциониране на съвременните общества са данъчно-осигурителните системи, за да гарантира оцеляването на работещите, но е от жизнена важност за работещите бедни. По-високите доходи пък да бъдат облагани по-сериозно. Това ще запази и увеличи приходите в държавния бюджет.

На второ място, следва размерът на максималния осигурителен доход да стане поне 10 пъти минималната работна заплата.

Само поради прилагането на таван на осигуровките, данъчно-осигурителната ни система е регресивна - т.е. по-заможните внасят относително по-малко средства от работещите бедни. Осигурителната система не може да бъде пазар. Осигуряването в частни пенсионни дружества следва да е доброволно, не задължително. 

С до 504 лв. на месец ще сме официално бедни през 2023 г.

С до 504 лв. на месец ще сме официално бедни през 2023 г.

Линията на бедност в страната се вдига с 91 лв.

Правото на труд и достойно заплащане е основно човешко право. В България обаче то до голяма степен не е реално приложимо, признават от синдиката. Те дават пример, че едва 15% от българските работещи са обхванати от колективни трудови договори. За сравнение, европейската цел е поне 80% покритие. По закон работодателят е длъжен да започне преговори за сключване на КТД, но нищо не му пречи да възпрепятства процеса с години и го прави.

Когато социалният диалог бъде възпрепятстван, единствената възможност за работника е да стачкува. В България обаче правилата за организиране на стачка са изключително рестриктивни. Необходимо е преминаване през много процедурни етапи, включително съгласие на над 50% от служителите в компанията.

В случай че тези правила не са спазени стриктно, стачкуващите работници са заплашени от съд. КТ "Подкрепа" настоява следващото управление да приеме Закон за стачките, който дава реална възможност на трудещите се да се защитават. В противен случай не са изключени стихийни стачки и протести с всички произтичащи последствия на фона на задълбочаващата се криза

Ток за всички ще има, но бизнеси ще фалират, предупреди министърът на икономиката

Ток за всички ще има, но бизнеси ще фалират, предупреди министърът на икономиката

Той нямал лична вендета с Корнелия Нинова

Европа и България се намират в преломен момент. Без съмнение ще бъде направен опит цялата цената на кризата да бъде прехвърлена върху гърба на работещите хора, въпреки, че ние - техните представители, многократно сме предупреждавали за ефектите, до които описаната политика води.

Конкретно България навлезе в кризата трайно на дъното в ЕС по доходи, трудови възнаграждения и на първо място по неравенство в обществото. Емиграцията, и особено трудовата, остават на високи нива и подкопават бъдещето на нацията.

Изправени сме пред опасност от затваряне на производства, нарастване на безработицата, а хората очакват приближаващата се зима със засилваща се тревога.

Искаме от нашите и европейски политици работещи решения срещу задълбочаването на кризата, за защита на работещите хора и по-слабите в обществото. Нямаме никакво намерение да плащаме за чужди грешки, мании, фобии, както и за нечии политически, идеологически и геополитически обсесии.

България навлезе в кризата трайно на дъното в ЕС по доходи, трудови възнаграждения и на първо място по неравенство в обществото. Емиграцията, и особено трудовата, остават на високи нива и подкопават бъдещето на нацията.

"Повечето политици и основни политически сили продължават да не виждат "слона" в стаята. Те предпочитат да търсят проблема в недостатъчно добре функциониращата "демократична" и "правова държава", заобикаляйки доказания факт, че работещи демокрации и правови държави са социалните държави, се казва в документа на синдикатите.

Според анализ на синдиката има опасност от затваряне на производства и увеличаване на безработицата. Пазарът не е природна даденост. Икономическите правила се определят от хората, те не са зададени като четирите годишни времена и следва да бъдат променени, ако не работят в интерес на мнозинството. 

От КТ "Подкрепа" припомнят, че здравеопазването бе превърнато в "услуга", а болните станаха "клиенти". В услуга бе превърнато и образованието.

"На учениците не се гледа като на бъдещето на България, а като на поголовие, което носи приходи на училищата. Не липсата на критерии за качество, а делегираните бюджети предопределят неглижирането на знанията на децата

КТ "Подкрепа" смята, че тези два ключови сектора следва да функционират на разходно-покривен принцип. При счетоводния баланс в публичния сектор важна е не печалбата, а благоденствието на българските граждани", пишат от синдиката.

Отпадането на задължението за лицата без доход да правят здравноосигурителни вноски е едно от належащите условия за общодостъпно здравеопазване, което гарантира здравето на нацията. Справедливостта предполага също здравно-осигурителни вноски да се плащат не само от трудовите, но и от всички останали доходи, смятат от синдиката.

Те припомнят, че е добре делегираните бюджети в образованието да достигнат 6% от БВП. В допълнение, тази промяна ще даде ясна картина за посещаемостта на учебните часове.

Работещите в системата на образованието трябва да бъдат защитени от външни вмешателства, вкл. от токсични "неправителствени" организации, пишат те и изтъкват, че достойнството на учителя и авторитетът на училището да са неизменен приоритет във всички управленски начинания.