От Централната избирателна комисия (ЦИК) публикуваха покана за проучване за закупуване на не по-малко от 12 500 специализирани устройства за машинно гласуване, съобщиха от ЦИК.

Поканата е за "пазарно проучване, анализ и консултиране по смисъла на чл. 44 от ЗОП, за определяне на прогнозна цена за производство, закупуване, наемане - дългосрочно или краткосрочно (еднократно) и доставка в страната на не по-малко от 12 500 специализирани устройства за машинно гласуване".

От ЦИК искат да бъде представена оферта и за логистично осигуряване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната и чужбина, гаранционно и извънгаранционно обслужване, поддръжка, обучение на персонал за работа и обслужване на устройствата за произвеждане на избори.

Целта на обществената поръчка е да проучи всички участници на пазара, които произвеждат и доставят устройства за машинно гласуване.

Фокусът на изследователския интерес е цената, на която може да бъде осигурена възможност за гласуване с устройства за машинно гласуване за всички български граждани, считано от началото на 2019 година. Следва да бъдат подложени на анализ всички аспекти на проблема: цена на самите устройства, софтуерно и техническо осигуряване, съхранение, транспортиране и поддръжка на устройствата.

В проекта трябва да има и сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на различните пазарни стратегии: за производство, закупуване, наемане - дългосрочно или краткосрочно (еднократно) и доставка в страната на специализирани устройства за машинно гласуване.

Прогнозната стойност и обем на поръчката е до 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС, а срокът за изпълнение на договора - не повече от 2 месеца, считано от датата на подписване на договора.

ЦИК предупреждава за рисковете от машинното гласуване

ЦИК предупреждава за рисковете от машинното гласуване

В доклад пред депутатите се посочват и положителните, и отрицателните страни

Условията и реда за подаване на офертите, изискванията към участниците, както и техническата спецификация са подробно описани в документацията за възлагане на обществената поръчка, която е публикувана в профила на купувача на интернет страницата на ЦИК.

ЦИК обжалва решение на Административния съд за машинното гласуване

ЦИК обжалва решение на Административния съд за машинното гласуване

Задължението на ЦИК е записано в Избирателния кодекс

Припомняме, преди предсрочните парламентарни избори на 26 март 2017 г. стана ясно, че от ЦИК заделят най-много 15 млн. за машинно гласуване. От ЦИК обявиха обществена поръчка за машините за изборите на 26 март. Решението за откриването на процедурата бе публикувано късно в петък на сайта на комисията - на 10 февруари 2017 г.

ЦИК бе принудена да обяви поръчката, след като Върховният административен съд (ВАС) я задължи да осигури машинно гласуване във всички избирателни секции, а не както първоначално бе предвидено само в 500.

Министърът на финансите преди няколко дни подчерта, че са длъжни да осигурят пари за машинното гласуване.

На 2 февруари стана ясно, че определените 30 млн. за този вот няма да стигнат за машинно гласуване. Тогава говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова обяви, че все още няма план сметка колко пари ще трябват за машинен вот. Не можело да пуснат обществена поръчка преди Указа на президента за датата на предсрочния вот.

Ден по-рано от Нова република коментираха, че при машинното гласуване няма изчезване на гласове. Тогава - на 1 февруари 2017 г., ВАС разпореди машинно гласуване навсякъде.

Дни по-късно - на 5 февруари 2017 г. ЦИК обяви, че машинно гласуване ще има.

На 25 февруари 2017 г. стана ясно, че няма да има машинно гласуване.