Членовете на Централната избирателна комисия гласуваха да отстранят единствения кандидат в обществената поръчка за осигуряване на 12 500 машини и да прекратят състезателната процедура, предаде БНТ.

На заседанието на Комисията беше представен доклад на специализираната комисия, според който фирмата, подала единствената оферта за участие в процедурата, не може да отговори на техническите изисквания по нея. Членовете на Комисията коментираха, че вариант без машини за техническо гласуване не би трябвало да подложи на риск предстоящите избори и те ще бъдат валидни.

Част от аргументите бяха, че ЦИК очакваше машините да бъдат доставени до 10 март, а до 17 март вече да бъде осигурен и необходимият софтуер.

От своя страна единственият участник в обществената поръчка предлагаше доставката на машините да стане до 20 март, защото те са новопроизведени, а софтуерът да бъде инсталиран още при тяхното производство.

Що се отнася до осигуряването на машини в чужбина, участникът не предлагаше тяхното транспортиране до страните, в които ще гласуват българи, както и техническата обезпеченост - лица, които да отговарят за тези машини, съобщи още БНТ.

От "Лирекс" увериха, че към момента разполагат с напълно готов софтуер и експертен капацитет за комплектуване и въвеждане в експлоатация на целия необходим брой машини за гласуване. Провели са поредица от разговори с производителите, които от своя страна обаче не са дали гаранция, че ще доставят цялото необходимо количество на някои компоненти за машините в срока, посочен от ЦИК.

Лирекс: Осигурихме всичко зависещо от нас за машинния вот

Лирекс: Осигурихме всичко зависещо от нас за машинния вот

Производителят не може да гарантира количествата в срок...