Днес е последният ден, през който избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес, изтича днес.

Хората с трайни увреждания, които не са в състояние да отидат до секциите, за да упражнят вота си на 26 март, могат да изразят желанието си да гласуват в дома си - с подвижна избирателна кутия.

Това може да стане по факс или по пощата със саморъчно подписано писмо, с клеймо, носещо дата не по-късна от 11 март.

Желаещите могат да подадат такова заявление и по електронен път - на сайта на съответна община.

Заявлението дава право на гласуване с подвижна кутия само на хората с увреждания. Членовете на семействата им и техните придружители могат да гласуват само в редовните изборни секции.