Предлага се отмяна на възможността за получаване на българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции. Това стана ясно на днешното заседание на Министерския съвет, на което бяха приети промени в Закона за българското гражданство.

Условията ще са валидни и за бизнесмените, които са увеличили инвестицията си до стойност най-малко два милиона лева.

От правителството посочват, че кандидатстващите за гражданство на тези основания са получили разрешение за постоянно пребиваване заради вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа за над един милион лева или влагане на над един милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление и увеличаване на инвестицията до два милиона лева.

Който иска българско гражданство - да знае езика и да работи у нас

Който иска българско гражданство - да знае езика и да работи у нас

Това предвиждат мерките на Министерството на правосъдието

Към момента на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство или на някой от следващите етапи на производството често се оказва, че инвестицията не е налична поради продажба на закупените ценни книжа, уточняват от МС.

Установени са случаи, в които при вложение чрез договор за доверително управление лицето няма банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в посочената от него банка. Същевременно лицата, кандидатстващи за българско гражданство на това основание, го получават по-бързо и без да са длъжни да владеят български език и да се откажат от досегашното си гражданство, подчертават от правителството.

Гражданството срещу инвестиции е излишно
Обновена

Гражданството срещу инвестиции е излишно

Заключението е на работна група от МИ и МП

С проекта се предвижда кандидатстващият да бъде задължен да уведомява Министерството на правосъдието при настъпили промени в обстоятелствата, свързани с българското гражданство, и да представи съответните документи. Предлага се, ако не бъде уведомено за настъпилата промяна, натурализацията на лицето да бъде отменена.

С промените Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" се задължават да актуализират писмените си становища по конкретните преписки при настъпили промени след изразяването им и да ги представят в Министерството на правосъдието към момента на разглеждане па молбите и предложенията от Съвета по гражданството.

Регламентират се и нови съкратени срокове за произнасянето на МП, ДАНС и МВР в отделните етапи на производството. За да се избегне нерегламентираното забавяне при възлагане на допълнителни проверки на кандидатите, срокът на процедурата за получаване на гражданство спира да тече по време на проверките.

Работодателите против отказа да се дава гражданство срещу инвестиции

Работодателите против отказа да се дава гражданство срещу инвестиции

Те не са съгласни с предложението на Министерството на правосъдието

Припомняме, още миналата година бяха разкрити проблеми с предоставянето на българско гражданство. На 29 октомври 2018 г. представители на Спецпрокуратурата влязоха в Държавната агенция за българите в чужбина по разследване на схеми за продажба на българско гражданство.

Първоначално бяха арестувани над 20 служители на агенцията, обвинения бяха повдигнати на четирима, включително и на председателя на Агенцията Петър Харалампиев, който е от квотата на Обединените патриоти.

В началото на 2019 г. Европейската комисия излезе с доклад, в който се посочва, че В три държави членки, сред които и България, се прилагат схеми за предоставяне на гражданство на инвеститори при условия, които не са толкова строги, колкото обикновените режими за натурализация.

В средата на септември главният прокурор Сотир Цацаров също изрази възмущението си от начина, по който се получава т. нар. "инвестиционно гражданство". Той съобщи и че се готви обвинителен акт по аферата в Държавна агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

Цацаров възмутен от нахалството на „инвеститори“, искащи да са български граждани

Цацаров възмутен от нахалството на „инвеститори“, искащи да са български граждани

Двама чужденци подали фалшиви предложения уж от министъра на транспорта