Строителните дейности на плаж "Делфин" са в съответствие с одобрената от Министерството на туризма схема и не представляват нарушение, според направената съвместна проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас и Министерството на туризма. В нея участва и кметът на община Царево.

Инспекцията беше разпоредена от министъра на туризма Николина Ангелкова и министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Установено е, че на плажа в момента се изгражда временен преместваем обект, също и тоалетни, и лека дървена ограда, съобщават от Министерството на туризма.

Изградената през миналогодишния летен сезон дървена стълба е изцяло демонтирана. Дървеният материал от нея не е премахнат, в момента се използва за изграждане на обектите на плажа.

Съмнения за нелегален строеж на плаж "Делфин"

Съмнения за нелегален строеж на плаж "Делфин"

Наемателят започнал да изгражда стълба към плажа

Представители на общината и на Строителния контрол са направили измервания на местоположението на изграждащите се обекти и показателите са сравнени с одобрената от Министерството на туризма схема. Според първоначалните резултати, те отговарят на схемата. Уточнява се, че експертите на Министерството на туризма ще направят и контролна проверка за съответствие на строежа със зададените показатели.

Предвижда се също геодезисти да направят измервания и ако се установи, че заграждението е разположено на територията на плажа, ще бъде издадено предписание да бъде премахнато.

Проверката е установила, че заграждението не пречи на достъпа до плажа.

Заради стръмния терен към ивицата община Царево е внесла в РИОСВ-Бургас предложения за осигуряване на трасе до морския плаж. Изискано е становище от дирекцията на природен парк "Странджа", за да се намери най-подходящото място за осигуряване на пешеходния достъп към плажа, който да е щадящ за околната среда.